Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumenta

Upadłość przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania upadłościowego złożonego z różnych etapów. Poza ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorce może ją ogłosić również konsument. To, jakie etapy będzie zawierać postępowanie uzależnione jest przed wszystkim od tego, czy upadłość dotyczy konsumenta czy przedsiębiorcy. Z jakich etapów składa się postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorcy? Jakie są etapy postępowania w przypadku upadłości konsumenta?

Przebieg postępowania upadłościowego konsumenta

Analizując proces oddłużania konsumenta w upadłości zauważyć należy, że składa się ono z trzech głównych etapów. Jest to postępowanie, podczas którego rozpatrywany jest przez sąd wniosek o ogłoszenie upadłości. Drugim etapem jest postępowanie upadłościowe, w którym działa syndyk. Trzeci etap to plan spłaty wierzycieli.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinno być poprzedzone analizą sytuacji, w której znajduje się dłużnik. Taką analizę prowadzi się pod kątem możliwości uzyskania oddłużenia. Następnie kompletuje się dokumenty, które są niezbędne do przygotowania wniosku. W dalszej kolejności skład się wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W efekcie złożenia wniosku prowadzi się postępowanie związane z jego rozpatrzeniem. Kolejny etap to ogłoszenie upadłości i jednoczesne ustanowienie syndyka. Po ustaleniu syndyka spotyka się on z upadłym w celu wydania majątku, a także informacji, które są związane z masą upadłości.

Następnie syndyk zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości. Równocześnie wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Kolejny etap sprowadza się do tego, że syndyk poszukuje majątku dłużnika. Poszukiwania te kończą się opracowaniem spisu inwentarza oraz planu likwidacyjnego. Po ich przygotowaniu możliwe staje się przystąpienie do likwidacji składników majątku. Zakończenie tego etapu pozwala syndykowi na opracowanie projektu planu spłaty oraz przedstawienie go wierzycielom i upadłemu. Następnie plan ten przekazuje się do sądu. Załącza się do niego stanowisko, które przyjmują wobec projektu planu spłaty upadły oraz wierzyciele. Dalszym etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli przez sąd oraz jego wykonanie przez upadłego.

Upadłość przedsiębiorcy

Zauważyć należy, że postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy charakteryzuje się bardziej złożoną strukturą. Podstawowe różnice widoczne są przede wszystkim podczas rozpoznania wnioski o ogłoszenie upadłości. Podczas takiego rozpoznania ustala się tymczasowego nadzorcę sądowego, który ma zabezpieczyć majątek dłużnika. Poza tym jego zadaniem jest pozyskanie informacji, które sąd potrzebuje do wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Różnice zachodzą również podczas określania listy wierzytelności, a także możliwości wnoszenia sprzeciwów. 

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja firmy transportowej

Czym jest restrukturyzacja firmy transportowej i co można dzięki niej uzyskać? Jeśli Twoją firmę dotykają problemy finansowe, a na dodatek obawiasz się utraty płynności, warto rozważyć restrukturyzację. Przeczytaj artykuł, aby poznać szczegóły. [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy." subtitle="Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!" kontakt=1] Restrukturyzacja firmy transportowej,…

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości to dokument, którego opracowaniem zajmuje się syndyk. Po jego sporządzaniu zatwierdza go sędzia – komisarz. Zatwierdzenie odbywa się poprzez wydanie postanowienia. Jego przygotowanie następuje po całkowitej likwidacji masy upadłości. Dokument ten wskazuje jak należy rozdysponować fundusze masy upadłości pomiędzy wierzycieli. Elementy funduszy masy…

Przebieg postępowania upadłościowego - utrata zarządu

Przebieg postępowania upadłościowego wiąże się z ogłoszeniem upadłości. Samo postępowanie ukierunkowane jest na zaspokojenie wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Jeśli zaistnieją ku temu racjonalne przesłanki to w wyniku postępowania upadłościowego przedsiębiorca może zachować własne przedsiębiorstwo. Poprzez likwidację majątku należącego do dłużnik następuje zaspokojenie wierzycieli i równocześnie może dojść do zapewnienia obrotu aktywów w gospodarce.…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania