Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumenta

Upadłość przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania upadłościowego złożonego z różnych etapów. Poza ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorce może ją ogłosić również konsument. To, jakie etapy będzie zawierać postępowanie uzależnione jest przed wszystkim od tego, czy upadłość dotyczy konsumenta czy przedsiębiorcy. Z jakich etapów składa się postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorcy? Jakie są etapy postępowania w przypadku upadłości konsumenta?

Przebieg postępowania upadłościowego konsumenta

Analizując proces oddłużania konsumenta w upadłości zauważyć należy, że składa się ono z trzech głównych etapów. Jest to postępowanie, podczas którego rozpatrywany jest przez sąd wniosek o ogłoszenie upadłości. Drugim etapem jest postępowanie upadłościowe, w którym działa syndyk. Trzeci etap to plan spłaty wierzycieli.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinno być poprzedzone analizą sytuacji, w której znajduje się dłużnik. Taką analizę prowadzi się pod kątem możliwości uzyskania oddłużenia. Następnie kompletuje się dokumenty, które są niezbędne do przygotowania wniosku. W dalszej kolejności skład się wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W efekcie złożenia wniosku prowadzi się postępowanie związane z jego rozpatrzeniem. Kolejny etap to ogłoszenie upadłości i jednoczesne ustanowienie syndyka. Po ustaleniu syndyka spotyka się on z upadłym w celu wydania majątku, a także informacji, które są związane z masą upadłości.

Następnie syndyk zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości. Równocześnie wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Kolejny etap sprowadza się do tego, że syndyk poszukuje majątku dłużnika. Poszukiwania te kończą się opracowaniem spisu inwentarza oraz planu likwidacyjnego. Po ich przygotowaniu możliwe staje się przystąpienie do likwidacji składników majątku. Zakończenie tego etapu pozwala syndykowi na opracowanie projektu planu spłaty oraz przedstawienie go wierzycielom i upadłemu. Następnie plan ten przekazuje się do sądu. Załącza się do niego stanowisko, które przyjmują wobec projektu planu spłaty upadły oraz wierzyciele. Dalszym etapem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli przez sąd oraz jego wykonanie przez upadłego.

Upadłość przedsiębiorcy

Zauważyć należy, że postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy charakteryzuje się bardziej złożoną strukturą. Podstawowe różnice widoczne są przede wszystkim podczas rozpoznania wnioski o ogłoszenie upadłości. Podczas takiego rozpoznania ustala się tymczasowego nadzorcę sądowego, który ma zabezpieczyć majątek dłużnika. Poza tym jego zadaniem jest pozyskanie informacji, które sąd potrzebuje do wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Różnice zachodzą również podczas określania listy wierzytelności, a także możliwości wnoszenia sprzeciwów. 

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Lista wierzytelności - postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe charakteryzuje się pewnymi cechami, do których należy występowanie określonych jego etapów. Jednym z nich jest sporządzenie listy wierzytelności. Jej opracowaniem zajmuje się syndyk. Lista wierzytelności składa się z wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. Poza nimi na liście znajdują się grupy wierzycieli uwzględnione przez syndyka z urzędu. Lista wierzytelności w czasie postępowania upadłościowego Sporządzenie…

Restrukturyzacja firmy budowlanej – jak ją przeprowadzić?

Jeśli rozważasz restrukturyzację firmy budowlanej, pamiętaj, że czas może działać na Twoją niekorzyść. Narastające problemy powodują coraz większe, a często nieodwracalne szkody w przedsiębiorstwie. W związku z tym nie warto odkładać podjęcie działań restrukturyzacyjnych na później. Jak uratować się przed trwałą niewypłacalnością i przed upadłością? Kryzysy to normalne zjawisko w środowisku gospodarczym, również w branży budowlanej.…

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem? Zgromadzenie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania