Układ konsumencki a ochrona majątku

Jeżeli szukasz sposobów na oddłużenie i ochronę swojego majątku, układ w upadłości konsumenckiej (układ konsumencki) jest jednym z nich. Układ konsumencki jest działaniem przeznaczonym dla dłużników osiągających wyższe dochody. Jest to opcja dla tych, którzy chcą ochronić swój majątek. Na czym polega i jak wygląda układ konsumencki?

Dowiedz się więcej o układzie konsumenckim.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Układ konsumencki – jak to wygląda?

Postępowanie w takim przypadku przeważnie prowadzone jest poza sądem przez nadzorcę sądowego. Osoba w roli nadzorcy jest odpowiedzialna za zwołanie i przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli. W czasie jego trwania wierzyciele będą głosowali nad zaproponowanym przez dłużnika układem.

Dłużnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że to rozwiązanie generuje też swoje koszty. Będzie trzeba wnieść zaliczkę na wynagrodzenie dla nadzorcy sądowego.  Jeśli opłata nie zostanie wniesiona, sąd umorzy postępowanie. Zaliczka to równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego – szczegóły

Postępowanie o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej jest przeprowadzane według przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego odpowiednich dla przyspieszonego postępowania układowego. Niesie to za sobą istotne regulacje dotyczące propozycji układowych.

Układ w upadłości konsumenckiej może być zawarty maksymalnie na 5 lat. Rozwiązanie to nie dotyczy jednak tych wierzytelności, które zostały zabezpieczone rzeczowo. U większości konsumentów oznacza to hipotekę wpisaną w księgę wieczystą nieruchomości.

Układ konsumencki – zarządzanie majątkiem

Dłużnik ma za zadanie współpracować z nadzorcą sądowym. W postępowaniu o zawarcie układu nie ma osoby syndyka. Jego rola nie ma najmniejszego zastosowania z uwagi na fakt, że majątek nie będzie likwidowany. Dłużnik powinien udzielać nadzorcy wszystkich stosownych wyjaśnień, udostępniać potrzebne dokumenty i umożliwiać kontrolę majątku.

Jeśli nadzorca sądowy został powołany, dłużnik może dokonywać tylko takich czynności, które nie przekraczają zwykłego zarządu majątkiem. Wszelkie czynności przekraczające ten zakres, wymagają zgody nadzorcy sądowego – pod rygorem nieważności. Nadzorca może udzielić zgody w terminie 30 dni, licząc od dokonania przez dłużnika wspomnianych czynności.

Układ konsumencki – kiedy go zawrzeć?

Jeśli dłużnik posiada nieruchomość, nie powinien zwlekać z zawarciem układu w upadłości konsumenckiej. Powinien się spieszyć zwłaszcza wtedy, gdy wierzyciel hipoteczny prowadzi egzekucję z nieruchomości. Egzekucja nie będzie podlegała zawieszeniu w postępowaniu o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, w którym dłużnik co do zasady traci cały swój majątek. Układ

Ustawodawca daje dłużnikom coraz więcej narzędzi do oddłużania. Układ w upadłości to tylko jedno z wielu dostępnych rozwiązań. Dłużnicy o odpowiednim dochodzie mogą z niego skorzystać i zredukować swoje zobowiązania. Jeśli masz pytania lub wątpliwości w zakresie upadłości bądź restrukturyzacji – skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy Ci potrzebnego wsparcia i pomocy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja Słupsk Koszalin

Restrukturyzacja firmy w mieście Słupsk i Koszalin. Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców z całej Polski. Specjalizujemy się wyłącznie w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdyni lub Gdańsku bądź online za pomocą internetowego komunikatora video. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie restrukturyzacji każdego przedsiębiorstwa. Nasz zespół to doradca restrukturyzacyjny,…

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką? To pytanie zadają sobie najczęściej osoby, które nie są wstanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Jeśli poziom posiadanych zobowiązań przekracza możliwości finansowe dłużnika skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się najlepszym wyjściem. Czym jest upadłość konsumencka? Najogólniej rzecz ujmując istota upadłości konsumenckiej sprowadza się do oddłużenia upadłego. Jednakże spotkać można się z…

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy istnieje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zostanie w nim również określone, kto jest jedynie uprawniony do złożenia takiego wniosku oraz kiedy wierzyciel może wnieść o upadłość dłużnika. Ostatnim z omówionych zagadnień jest upadłość po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej bądź w przypadku…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania