Układ konsumencki a ochrona majątku

Jeżeli szukasz sposobów na oddłużenie i ochronę swojego majątku, układ w upadłości konsumenckiej (układ konsumencki) jest jednym z nich. Układ konsumencki jest działaniem przeznaczonym dla dłużników osiągających wyższe dochody. Jest to opcja dla tych, którzy chcą ochronić swój majątek. Na czym polega i jak wygląda układ konsumencki?

Dowiedz się więcej o układzie konsumenckim.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Układ konsumencki – jak to wygląda?

Postępowanie w takim przypadku przeważnie prowadzone jest poza sądem przez nadzorcę sądowego. Osoba w roli nadzorcy jest odpowiedzialna za zwołanie i przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli. W czasie jego trwania wierzyciele będą głosowali nad zaproponowanym przez dłużnika układem.

Dłużnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że to rozwiązanie generuje też swoje koszty. Będzie trzeba wnieść zaliczkę na wynagrodzenie dla nadzorcy sądowego.  Jeśli opłata nie zostanie wniesiona, sąd umorzy postępowanie. Zaliczka to równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego – szczegóły

Postępowanie o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej jest przeprowadzane według przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego odpowiednich dla przyspieszonego postępowania układowego. Niesie to za sobą istotne regulacje dotyczące propozycji układowych.

Układ w upadłości konsumenckiej może być zawarty maksymalnie na 5 lat. Rozwiązanie to nie dotyczy jednak tych wierzytelności, które zostały zabezpieczone rzeczowo. U większości konsumentów oznacza to hipotekę wpisaną w księgę wieczystą nieruchomości.

Układ konsumencki – zarządzanie majątkiem

Dłużnik ma za zadanie współpracować z nadzorcą sądowym. W postępowaniu o zawarcie układu nie ma osoby syndyka. Jego rola nie ma najmniejszego zastosowania z uwagi na fakt, że majątek nie będzie likwidowany. Dłużnik powinien udzielać nadzorcy wszystkich stosownych wyjaśnień, udostępniać potrzebne dokumenty i umożliwiać kontrolę majątku.

Jeśli nadzorca sądowy został powołany, dłużnik może dokonywać tylko takich czynności, które nie przekraczają zwykłego zarządu majątkiem. Wszelkie czynności przekraczające ten zakres, wymagają zgody nadzorcy sądowego – pod rygorem nieważności. Nadzorca może udzielić zgody w terminie 30 dni, licząc od dokonania przez dłużnika wspomnianych czynności.

Układ konsumencki – kiedy go zawrzeć?

Jeśli dłużnik posiada nieruchomość, nie powinien zwlekać z zawarciem układu w upadłości konsumenckiej. Powinien się spieszyć zwłaszcza wtedy, gdy wierzyciel hipoteczny prowadzi egzekucję z nieruchomości. Egzekucja nie będzie podlegała zawieszeniu w postępowaniu o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, w którym dłużnik co do zasady traci cały swój majątek. Układ

Ustawodawca daje dłużnikom coraz więcej narzędzi do oddłużania. Układ w upadłości to tylko jedno z wielu dostępnych rozwiązań. Dłużnicy o odpowiednim dochodzie mogą z niego skorzystać i zredukować swoje zobowiązania. Jeśli masz pytania lub wątpliwości w zakresie upadłości bądź restrukturyzacji – skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy Ci potrzebnego wsparcia i pomocy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumenta

Upadłość przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania upadłościowego złożonego z różnych etapów. Poza ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorce może ją ogłosić również konsument. To, jakie etapy będzie zawierać postępowanie uzależnione jest przed wszystkim od tego, czy upadłość dotyczy konsumenta czy przedsiębiorcy. Z jakich etapów składa się postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorcy? Jakie są etapy postępowania w…

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Popularność restrukturyzacji rośnie z roku na rok – pozwala ona bowiem na ochronę majątku przedsiębiorcy przy równoczesnej redukcji zobowiązań i ochronie przed egzekucją komorniczą. W 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze masowo wszczynali postępowanie restrukturyzacyjne. Było to oczywiście związane z trwająca epidemią koronawirusa. Spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, restrukturyzacja firmy jednoosobowej miała najczęściej miejsce. Warto…

Restrukturyzacja i oddłużenie firmy

Jeżeli krąży nad Tobą niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej, restrukturyzacja i oddłużenie firmy, to czynności, które warto przeprowadzić. Bez tego bowiem nieuchronnie pojawią się pierwsze zajęcia kont bankowych i wierzytelności, dokonywane przez wierzycieli (w szczególności, jeśli przedsiębiorstwo ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego). Natomiast po tym jak pojawią się zajęcia kont bankowych działalność operacyjna przedsiębiorstwa jest zazwyczaj…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania