Układ konsumencki a ochrona majątku

Jeżeli szukasz sposobów na oddłużenie i ochronę swojego majątku, układ w upadłości konsumenckiej (układ konsumencki) jest jednym z nich. Układ konsumencki jest działaniem przeznaczonym dla dłużników osiągających wyższe dochody. Jest to opcja dla tych, którzy chcą ochronić swój majątek. Na czym polega i jak wygląda układ konsumencki?

Dowiedz się więcej o układzie konsumenckim.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Układ konsumencki – jak to wygląda?

Postępowanie w takim przypadku przeważnie prowadzone jest poza sądem przez nadzorcę sądowego. Osoba w roli nadzorcy jest odpowiedzialna za zwołanie i przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli. W czasie jego trwania wierzyciele będą głosowali nad zaproponowanym przez dłużnika układem.

Dłużnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że to rozwiązanie generuje też swoje koszty. Będzie trzeba wnieść zaliczkę na wynagrodzenie dla nadzorcy sądowego.  Jeśli opłata nie zostanie wniesiona, sąd umorzy postępowanie. Zaliczka to równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego – szczegóły

Postępowanie o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej jest przeprowadzane według przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego odpowiednich dla przyspieszonego postępowania układowego. Niesie to za sobą istotne regulacje dotyczące propozycji układowych.

Układ w upadłości konsumenckiej może być zawarty maksymalnie na 5 lat. Rozwiązanie to nie dotyczy jednak tych wierzytelności, które zostały zabezpieczone rzeczowo. U większości konsumentów oznacza to hipotekę wpisaną w księgę wieczystą nieruchomości.

Układ konsumencki – zarządzanie majątkiem

Dłużnik ma za zadanie współpracować z nadzorcą sądowym. W postępowaniu o zawarcie układu nie ma osoby syndyka. Jego rola nie ma najmniejszego zastosowania z uwagi na fakt, że majątek nie będzie likwidowany. Dłużnik powinien udzielać nadzorcy wszystkich stosownych wyjaśnień, udostępniać potrzebne dokumenty i umożliwiać kontrolę majątku.

Jeśli nadzorca sądowy został powołany, dłużnik może dokonywać tylko takich czynności, które nie przekraczają zwykłego zarządu majątkiem. Wszelkie czynności przekraczające ten zakres, wymagają zgody nadzorcy sądowego – pod rygorem nieważności. Nadzorca może udzielić zgody w terminie 30 dni, licząc od dokonania przez dłużnika wspomnianych czynności.

Układ konsumencki – kiedy go zawrzeć?

Jeśli dłużnik posiada nieruchomość, nie powinien zwlekać z zawarciem układu w upadłości konsumenckiej. Powinien się spieszyć zwłaszcza wtedy, gdy wierzyciel hipoteczny prowadzi egzekucję z nieruchomości. Egzekucja nie będzie podlegała zawieszeniu w postępowaniu o zawarcie układu w upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, w którym dłużnik co do zasady traci cały swój majątek. Układ

Ustawodawca daje dłużnikom coraz więcej narzędzi do oddłużania. Układ w upadłości to tylko jedno z wielu dostępnych rozwiązań. Dłużnicy o odpowiednim dochodzie mogą z niego skorzystać i zredukować swoje zobowiązania. Jeśli masz pytania lub wątpliwości w zakresie upadłości bądź restrukturyzacji – skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielimy Ci potrzebnego wsparcia i pomocy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Oddłużanie osób fizycznych - na czym polega?

Zdecydowałeś się na kredyt lub pożyczkę, jednak od pewnego czasu brakuje Ci środków na spłatę zobowiązań? Twoja sytuacja finansowa jest coraz trudniejsza? Być może oddłużanie osób fizycznych okaże się rozwiązaniem idealnym dla Ciebie. Sprawdź, na czym polega oddłużanie, jak przebiega i kto może z niego skorzystać. [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o oddłużaniu." subtitle="Skontaktuj się z…

Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym

Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym stanowi niezmiernie ważny element. Odwołując się do art. 61 Prawa upadłościowego wskazać należy, że wraz z ogłoszeniem upadłości majątek, który należy do upadłego wchodzi w skład masy upadłości. Co wchodzi do masy upadłości? Jakie składniki majątku upadłego nie wchodzą do masy upadłości? Masa upadłości - składniki  Masę upadłości tworzą składniki…

Oddłużanie firmy i osób fizycznych

Oddłużanie firmy i osób fizycznych to wszystkie działania osłonowe dla dłużnika, których celem jest redukcja zadłużenia i optymalna ochrona majątku, przy uwzględnieniu interesów wierzycieli. Oddłużanie firm i osób fizycznych to niełatwy proces, ponieważ wierzyciele oczekują zaspokojenia w jak największym stopniu. Jak zatem doprowadzić do porozumienia tych stron?Możliwości jest kilkaA każda z nich zależy od indywidualnego…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania