Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłość konsumencka Gdynia rozwiązaniem dla osób z Gdyni, które utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Nasza kancelaria to doświadczony zespół z bogatym doświadczeniem w obsłudze osób i firm nadmiernie zadłużonych. Specjalizujemy się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz ochronie praw dłużników. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys informacji o upadłości konsumenckiej.

Jak długo zajmuje proces oddłużania w upadłości konsumenckiej?

Sporządzenie wniosku wymaga przygotowania stosownej dokumentacji. Czasami jej uzyskanie zajmuje do kilku tygodni. Jeśli zaś dłużnik dysponuje niezbędnymi dokumentami do przygotowania wniosku to jego opracowanie zajmuje nam kilka dni.

Ogłoś upadłość i uwolnij się od długów.

Skontaktuj się z nami – 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości zajmuje sądowi upadłościowemu od kilku dni do kilku miesięcy. Warto zwrócić uwagę na to, że termin ten jest ruchomy. Dlatego też, jeśli sąd rozpatrzy złożony wniosek w czasie dwóch miesięcy to dłużnik powinien być zadowolony z tempa pracy sądu.

Jednakże kolejny etap postępowania trwa już dłużej. Czas trwania postępowania zależy między innymi od tego, czy dłużnik posiada nieruchomość, czy też nie. Przykładowo jeśli upadły nie dysponuje majątkiem, a liczba wierzycieli kształtuje się na niskim poziomie to postępowanie może zakończyć się w czasie 6 – 8 miesięcy. Ale jeśli w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość postępowanie upadłościowe może trwać około roku bądź dłużej.

Efektem zakończenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jako inny wariant zakończenia takiego postępowania wskazuje się na ustalenie planu spłaty wierzycieli. Taki plan spłaty może zostać określony najdłużej na 84 miesiące. Długość planu spłaty uwarunkowana jest tym w jakim stopniu dłużnik przyczynił się do powstania stanu niewypłacalności lub jego pogłębienia. Możliwe jest ustalenie planu spłaty na okres do 36 miesięcy lub od 36 do 84 miesięcy.

Czy każdy dłużnik uzyska oddłużenie?

Oddłużenie może uzyskać zdecydowana większość dłużników. To od tego, w jaki sposób przygotuje się wniosek może zależeć czas trwania planu spłaty wierzycieli. Z tego względu zanim dojdzie do jego przygotowania warto przeanalizować czynności prawne, które podjął dłużnik wobec własnego majątku. Jeśli okaże się, że dłużnik działał na szkodę wierzycieli, przykładowo poprzez przepisanie składników majątku na członków rodziny, to w takiej sytuacji sąd może wydać postanowienie o odmowie oddłużenia.

Upadłość konsumencka Gdynia – kancelaria syndyka w Gdańsku i Gdyni

Nasza kancelaria specjalizuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa upadłościowego. Biura kancelarii znajdują się w Gdańsku oraz Gdyni. Ze względu na lokalizację obszar naszej działalności skupia się na Pomorzu, ale zajmujemy się również prowadzeniem spraw klientów mieszkających na terenie całej Polski. Nasi klienci mogą się z nami spotkać osobiście w Gdańsku oraz Gdyni, ale również za pośrednictwem komunikatora internetowego video, który pozwala na prowadzenie spotkań online. Jesteśmy świadomi tego, że każda sprawa jest indywidualna i dlatego podochodzimy do nich w sposób profesjonalny.

Zakres usług kancelarii Lipiński i Wspólnicy

Kancelaria koncentruje się na kompleksowej obsłudze postępowania upadłościowego. Naszym celem jest zapewnienie klientom obsługi prawnej od przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, przez kontrolowanie działań syndyka, aż do wykonania planu spłaty wierzycieli. Jeśli zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli całe postępowanie może zająć klika lat. Naszym klientom zapewniamy w tym czasie profesjonalne doradztwo prawne oraz pełną obsługę prawną podczas wszystkich etapów drogi zmierzającej do oddłużenia.

Zajmujemy się również sprawami, w których następuje ogłoszenie upadłości przy jednoczesnej sprzedaży w całości przedsiębiorstwa dłużnika (pre-pack w upadłości).

Poza tym przygotowujemy również:

  • wnioski o wyłączenie danego aktywa z masy upadłości,
  • wnioski o zwolnienie osiąganego wynagrodzenia z zajęcia,
  • wniosek o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego (w sytuacji gdy upadły jest właścicielem nieruchomości).

Zakres naszej działalności dotyczy również sprawowania ogólnej kontroli nad tym, jak przebiega postępowanie upadłościowe. Jeśli będzie to konieczne reprezentujemy również upadłego w czasie rozprawy. Poza tym zajmujemy się przeprowadzaniem postępowania o zawarcie układu z wierzycielami.

Upadłość konsumencka Gdynia – kancelaria prawa upadłościowego

Masz pytania dotyczące upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z naszą kancelarią. Ogłoś upadłość konsumencką i uzyskaj oddłużenie.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Obrona przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Jednym z narzędzi, które wspomaga wierzycieli w dochodzeniu swoich roszczeń, jest uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kontrahenta – dłużnika, będącego przedsiębiorcą. Postępowanie upadłościowe ma za zadanie wspomaganie wierzyciela w celu zapewnienia jak największego stopnia zaspokojenia roszczeń, w sytuacji, gdy pogłębiające się problemy finansowe dłużnika mogą doprowadzić do całkowitej utraty majątku przedsiębiorstwa, a w…

Uprawnienia upadłego w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka - uprawnienia upadłego Uprawnienia upadłego stanowią ważny obszar upadłości konsumenckiej. W chwili ogłoszenia upadłości dłużnik traci możliwość zarządzania oraz rozporządzania posiadanym majątkiem. Wynika to z tego, że jego majątek tworzy masę upadłościową. Jakie inne uprawnienia posiada upadły? Jakie są jego obowiązki? Masa upadłościowa, czyli majątek upadłego dłużnika Zakres obowiązków upadłego określa art. 57…

Oddłużenie spółki z o.o.

Czy oddłużenie spółki z o.o. jest możliwe? To pytanie zadaje sobie z pewnością wielu przedsiębiorców, którzy wybrali tą formę prowadzenia swojej działalności.Spółki z o.o. to jedne z najpopularniejszych wyborów wśród spółek, a ich funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Z tych przepisów (oraz Ordynacji podatkowej) wynika zaś ewentualna odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania spółki. [nc4wp_slogan title="Dowiedz…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania