Upadłość firmy

Upadłość firmy Gdynia Gdańsk Elbląg. Kancelaria zajmuje się sprawami klientów z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Naszą działalność w tym zakresie prowadzimy od pięciu lat i w tym czasie skutecznie zajmujemy się oddłużaniem przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Na lokalizację naszych biur wybraliśmy Gdańsk oraz Gdynię, ale obsługujemy również klientów, którzy mieszkają na terenie całej Polski. Zapraszamy Państwa na osobiste spotkanie w jednym z naszych biur lub na e-spotkanie prowadzone online za pomocą internetowego komunikatora video. Zawsze przeprowadzenie analizy sytuacji, w której Państwo się znaleźli jest bezpłatne.

Kto ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Prawo upadłościowe w sposób wyraźny zobowiązuje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli ten obowiązek nie zostanie zrealizowany przedsiębiorca musi się liczyć z ponoszeniem odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa. Taka odpowiedzialność zachodzi wówczas, gdy firma jest prowadzona jako spółka prawa handlowego. Przedsiębiorca, który nie wywiązał się ze wskazanego obowiązku ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą, a także ma trudności związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Upadłość firmy Gdynia Gdańsk Elbląg – jaki jest czas na wniesienie wniosku?

Przedsiębiorcy mają 30 dni na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin ten określa art. 11 oraz 21 prawa upadłościowego. Istotne jest przy to, w jaki sposób liczy się wskazany termin. W prawie upadłościowym wskazano, że liczy się go od dnia, w którym nastąpiło powstanie niewypłacalności przedsiębiorstwa. Czym jest więc niewypłacalność przedsiębiorstwa? Odwołując się do przesłanki płynnościowej niewypłacalność firmy to stan, w którym nie dochodzi do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez co najmniej trzy miesiące. Natomiast zgodnie z przesłanką majątkową jest to stan, w którym zobowiązania pieniężne są dwukrotnie wyższe niż majątek firmy, a taka sytuacja utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące. Warto zaznaczyć, że przesłanka majątkowa dotyczy najczęściej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Kiedy można ogłosić upadłość?

Istotną przesłanką do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy jest posiadanie majątku. Wynika to z tego, że sąd ogłosi upadłość wówczas, gdy majątek przedsiębiorstwa pozwoli na uregulowanie kosztów prowadzonego postępowania. Poza tym posiadany majątek ma pozwolić na co najmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli. Najlepszą sytuacją dla przedsiębiorcy, który chce ogłosić upadłość jest dysponowanie środkami pieniężnymi. Dzięki temu może on wnieść niezbędne opłaty, które dotyczą złożenia wniosku. Dłużnik ma obowiązek zapłaty 1000 zł, które dotyczą opłaty sądowej za rozpoznanie wniosku. Poza tym musi wnieść równowartość jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, a więc na chwilę obecną 5 148,07 zł.

Masa upadłości a majątek upadłego

Upadły w chwili ogłoszenia upadłości traci swój majątek. Zarząd na składnikami majątku upadłego przejmuje wówczas syndyk. Majątek upadłego tworzy tak zwaną masę upadłości. Poprzez stworzenie masy upadłości ma nastąpić zaspokojenie wierzycieli. Co wchodzi dokładnie w skład masy upadłości? Jest ona tworzona ze wszystkich składników majątku upadłego, które należały do niego w dniu ogłoszenia upadłości. Poza tym w jej skład wchodzi również majątek, który upadły nabył w czasie prowadzonego postępowania upadłościowego. Istotne jest również to, że jeśli względem majątku, który tworzy masę upadłości prowadzi się postępowanie egzekucyjne, które wszczęto przed ogłoszeniem upadłości, to jest ono zawieszane. Takie zawieszenie następuje z mocy prawa w dniu ogłoszenia upadłości. Natomiast umorzenie postępowania ma miejsce z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszenie upadłości. Umorzenie to również następuje z mocy prawa.

Upadłość firmy Gdynia Gdańsk Elbląg – kancelaria prawna

Kancelaria prowadzi działalność w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego od ponad pięciu lat. Dzięki prowadzonym w tym czasie sprawom zdobyliśmy doświadczenie, które daje nam szerokie możliwości przeprowadzenie każdego postępowania upadłościowego.

Masz pytania dotyczące ogłoszenia upadłości bądź chcesz ogłosić upadłość? Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Oddłużenie upadłego efektem upadłości konsumenckiej

Oddłużenie upadłego efektem upadłości konsumenckiej W wyniku nowelizacji Prawa upadłościowego przeprowadzonej w marcu 2020 roku doszło do liberalizacji możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nowelizacja ta ma ułatwić oddłużenie upadłego. Jednakże czy ogłoszenie upadłości traktować należy jako oddłużenie upadłego? W jaki sposób może zakończyć się postępowanie upadłościowe? Postępowanie upadłościowe nie zawsze kończy się umorzeniem zobowiązań bez określenia…

Upadłość konsumencka Grudziądz

Upadłość konsumencka Grudziądz. Upadłość jest dla dłużnika sposobem na wyjście z niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości uwalnia dłużnika od uporczywych egzekucji komorniczych czy natarczywej windykacji. Po ostatniej dużej nowelizacji Prawa upadłościowego w zasadzie każdy może ogłosić upadłość konsumencką. Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu postepowań upadłościowych i oddłużaniu osób fizycznych oraz firm. Właściciel kancelarii jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym…

Kiedy oddłużenie firmy jest możliwe?

Czy Twoja firma ma problemy z płynnością finansową? Zależy Ci na poprawie finansowej kondycji Twojej firmy? Przedsiębiorcy, którzy borykają się z ewentualnością utraty płynności finansowej mogą uzyskać oddłużenie firmy przy jednoczesnej ochronie jej majątku. Na czym to polega i jakie instrumenty prawne do tego wykorzystać? Oddłużenie firmy można przeprowadzić dzięki przepisom Prawa restrukturyzacyjnego. Dzięki prawu restrukturyzacyjnemu istnieje możliwość…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania