Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym

Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym stanowi niezmiernie ważny element. Odwołując się do art. 61 Prawa upadłościowego wskazać należy, że wraz z ogłoszeniem upadłości majątek, który należy do upadłego wchodzi w skład masy upadłości. Co wchodzi do masy upadłości? Jakie składniki majątku upadłego nie wchodzą do masy upadłości?

Masa upadłości – składniki 

Masę upadłości tworzą składniki majątku należące do upadłego. Podkreślić należy, że masę upadłości tworzą elementy, które należą do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości. Poza tym masę upadłości tworzy również majątek, który upadły nabył w czasie postępowania upadłościowego. Określeniem składników masy upadłości zajmuje się syndyk. Dokonuje tego poprzez opracowanie spisu inwentarza, a także spisu należności. Jeśli chodzi o spis inwentarza to zawiera się w nim prawa, ruchomości, nieruchomości, a także środki pieniężne znajdujące się w kasie oraz na rachunku bankowym, które należą do upadłego. Natomiast w spisie inwentarza syndyk nie ujmuje majątku upadłego, który na podstawie prawa nie może znaleźć się w masie upadłości. W takiej sytuacji upadły ma możliwość samodzielnego zarządzania majątkiem, który nie wchodzi w skład masy upadłości. Jeśli pojawiają się wątpliwości związane z tym, czy określony składnik majątku ma wejść w skład masy upadłości, rozstrzyga to sędzia-komisarz.

Co nie tworzy masy upadłości?

W ustawie Prawo upadłościowe doszło do wyszczególnienia, które składniki majątku upadłego nie tworzą masy upadłości. Wskazano, że takim elementem jest mienie, które został wyłączone spod egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Poza tym w skład masy upadłości nie wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego w części, która nie podlega zajęciu. Jako składnik majątku, który nie wchodzi do masy upadłości wymienia się również kwotę świadczenia emerytalnego i rentowego uzyskiwanego przez upadłego w części nie podlegającej zajęciu. Innym składnikiem majątku, który nie tworzy masy upadłości jest suma przyznana przez Skarb Państwa na cele specjalne oraz świadczenia z ubezpieczeń osobowych. Poza tym są to również odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych oraz świadczenia z pomocy społecznej. Oprócz powyższych wskazuje się także na świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia pieniężne, które wypłaca się w sytuacji bezskuteczności egzekucji alimentów.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja Słupsk Koszalin

Restrukturyzacja firmy w mieście Słupsk i Koszalin. Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców z całej Polski. Specjalizujemy się wyłącznie w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdyni lub Gdańsku bądź online za pomocą internetowego komunikatora video. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie restrukturyzacji każdego przedsiębiorstwa. Nasz zespół to doradca restrukturyzacyjny,…

Oddłużanie osób fizycznych - na czym polega?

Zdecydowałeś się na kredyt lub pożyczkę, jednak od pewnego czasu brakuje Ci środków na spłatę zobowiązań? Twoja sytuacja finansowa jest coraz trudniejsza? Być może oddłużanie osób fizycznych okaże się rozwiązaniem idealnym dla Ciebie. Sprawdź, na czym polega oddłużanie, jak przebiega i kto może z niego skorzystać. [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o oddłużaniu." subtitle="Skontaktuj się z…

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy istnieje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zostanie w nim również określone, kto jest jedynie uprawniony do złożenia takiego wniosku oraz kiedy wierzyciel może wnieść o upadłość dłużnika. Ostatnim z omówionych zagadnień jest upadłość po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej bądź w przypadku…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania