Oddłużenie upadłego efektem upadłości konsumenckiej

Oddłużenie upadłego efektem upadłości konsumenckiej

W wyniku nowelizacji Prawa upadłościowego przeprowadzonej w marcu 2020 roku doszło do liberalizacji możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nowelizacja ta ma ułatwić oddłużenie upadłego. Jednakże czy ogłoszenie upadłości traktować należy jako oddłużenie upadłego? W jaki sposób może zakończyć się postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe nie zawsze kończy się umorzeniem zobowiązań bez określenia planu spłaty wierzycieli. Jednym z wariantów jest również warunkowe umorzenie zobowiązań, określenie planu spłaty wierzycieli, ale również odmowa oddłużenia. Za najbardziej dogodny wariant uznać można umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Jednakże jest to możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Wariant pierwszy – umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty

Jeśli sytuacja osobista upadłego jasno wskazuje na to, że pozostaje on trwale niezdolny do dokonania jakiejkolwiek spłaty przewidzianej planem spłaty wierzycieli to możliwe staje się oddłużenie upadłego bez ustalenia planu spłaty. Jest to również możliwe wówczas, gdy żaden z wierzycieli nie dokona zgłoszenia własnych wierzytelności podczas postępowania upadłościowego. Ocena trwałej niezdolności do spłaty następuje poprzez pryzmat stanu zdrowia dłużnika, a także jego aktualne zarobki oraz wydatki. Mają przy tym znaczenie również możliwości zarobkowe posiadane przez upadłego. Z tego względu oddłużenie upadłego jest uzależnione również od jego poziomu wykształcenia, czy też posiadanego doświadczenia zawodowego.

Wariant drugi – warunkowe umorzenie zobowiązania

W wyjątkowych sytuacjach oddłużenie upadłego może trwać nawet 12 lat. Dlatego też warto uniknąć takiego wariantu. Istotne jest więc przeanalizowanie sytuacji w jakiej znajduje się dłużnik. Analizie należy poddać możliwości zarobkowe, stan zdrowia, sytuację majątkową i inne czynniki mające wpływ na przebieg postępowania upadłościowego. Warunkowe umorzenie zobowiązań może trwać pięć lat. Jednakże w tym okresie sąd ma możliwość uchylenia postępowania o warunkowe umorzenie, co kończy się ustaleniem planu spłaty.

Oddłużenie upadłego – określenie planu spłaty wierzycieli

Jest to najczęściej spotykany wariant zakończenia postępowania upadłościowego. Sąd ma możliwość ustalenia płatu spłaty na czas maksymalny 36 miesięcy, a także na okres dłuższy – od 36 do 84 miesięcy. Krótszy okres, a więc do 36 miesięcy, ma zastosowanie w sytuacjach w jakich dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności albo jego pogłębienia się bez własnej winy. Natomiast dłuższy okres stosuje się wówczas, gdy poprzez swoje zachowanie dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności. Jego działanie powinno być wówczas umyślne lub polegać na rażącym niedbalstwie.

Oddłużenie upadłego – wariant czwarty

Postępowanie upadłościowe może zakończyć się odmową oddłużenia. Następuje to wtedy, gdy dłużnik przyczynił się do własnej niewypłacalności albo celowo w sposób istotny zwiększył jej poziom. Ma tutaj znaczenie celowość, która przejawia się w utracie elementów majątku lub celowym nieregulowaniu zobowiązań, które są wymagalne. Dłużnik jest świadomy swoich działań i dlatego sąd wydać może postanowienie o odmowie oddłużenia.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości to dokument, którego opracowaniem zajmuje się syndyk. Po jego sporządzaniu zatwierdza go sędzia – komisarz. Zatwierdzenie odbywa się poprzez wydanie postanowienia. Jego przygotowanie następuje po całkowitej likwidacji masy upadłości. Dokument ten wskazuje jak należy rozdysponować fundusze masy upadłości pomiędzy wierzycieli. Elementy funduszy masy…

Upadłość konsumencka jednego z małżonków

Zdarza się, że w stosunku do osoby, która pozostaje w związku małżeńskim, zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Często ten fakt ma realne konsekwencje w życiu drugiego małżonka. Z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy małżonkowie pozostają w ustroju majątkowej wspólności. Niniejszy artykuł ma na celu objaśnienie jak upadłość konsumencka jednego z małżonków oddziałuje na…

Negocjacje z firmą windykacyjną – jak negocjować z wierzycielem?

Negocjacje z firmą windykacyjną mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. Ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawsze są odpowiednim wyjście z kłopotliwej sytuacji. Właściwe przeprowadzenie negocjacji pozwala na umorzenie zobowiązań nawet w 80%. Jak skutecznie negocjować z firmą windykacyjną? Dlaczego warto to robić i kiedy negocjacje z firmą windykacyjną mogą dawać dobre…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania