Restrukturyzacja

Restrukturyzacja Gdynia Gdańsk Elbląg. Nasza działalność skupia się na świadczeniu usług z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Nasi klienci to przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie całego kraju. Umożliwiamy spotkania osobiste w biurach, które znajdują się w Gdyni oraz Gdańsku, ale również online przy wykorzystaniu internetowego komunikatora video. Doświadczenie, które posiadamy daje nam szerokie możliwości podczas przeprowadzania restrukturyzacji przedsiębiorstwa działających w różnych branżach. Tworzymy zespół w skład, którego wchodzą doradca restrukturyzacyjny, doradcy finansowi, biznesowi, podatkowi oraz adwokaci. Posiadanie w zespole doświadczonych i wykwalifikowanych osób z dziedziny prawa, ekonomii oraz podatków pozwala nam na skuteczne ratowanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.

Na czym polega restrukturyzacja?

Restrukturyzacja jest procesem, który związany jest z wdrażaniem zmian w sferze operacyjnej oraz majątkowej firmy. Warto wskazać, że postępowanie restrukturyzacyjne ukierunkowane jest na ochronę firmy przed ogłoszeniem upadłości. W związku z tym restrukturyzacja umożliwia pewnego rodzaju ochronę majątku przedsiębiorcy. Poza tym oddziałuje również na zmniejszenie zobowiązań, które posiada przedsiębiorstwo. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny wspólnie z przedsiębiorcą zajmują się przeprowadzaniem postępowania restrukturyzacyjnego. Ze względu na obecny stan prawny możliwe jest przeprowadzanie postępowania restrukturyzacyjnego w ramach któregoś z pięciu jego rodzajów.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami – 58 352 1343 i sprawdź jak działamy.

Kontakt

Warto podkreślić, że postępowanie restrukturyzacyjne składa się z określonych etapów. Omawiane postępowanie rozpoczyna się od przygotowania planu restrukturyzacyjnego, a następnie propozycji układowych. Adresatami propozycji układowych są wierzyciele. W dalszej kolejności dochodzi do zbierania głosów od wierzycieli, co ma pozwolić na przyjęcie układu. Przyjęcie układu przez wierzycieli następuje wówczas, gdy spełnione zostaną wymienione w prawie restrukturyzacyjnym kryteria. Natomiast wynikiem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu jest umorzenie egzekucji komorniczych prowadzonych względem przedsiębiorstwa. Poza tym dzięki wykonaniu układu przedsiębiorstwo najczęściej osiąga redukcję zobowiązań. Istotna jest przy tym skala takiej redukcji, która nierzadko sięga 90%. Istnieje również możliwość zredukowania zobowiązań w 100%, ale muszą na to wyrazić zgodę wszyscy wierzyciele.

Restrukturyzacja Gdynia – koszty dla dłużnika

Dłużnik, który decyduje się na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego powinien liczyć się z kosztami, które są z tym związane. Odsyłamy na blog kancelarii restrukturyzacyjnej Lipiński i Wspólnicy, gdzie opisaliśmy ile kosztuje restrukturyzacja firmy. Jednak dokonując szybkiego porównania kosztów oraz zysków, które wynikają z postępowania restrukturyzacyjnego to stwierdzić można, że zyski przewyższają koszty. Najbardziej istotnym zyskiem dla firmy jest to, że może uniknąć upadłość, a także może osiągnąć zredukowanie swoich zobowiązań.

Wnioskowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

W prawie restrukturyzacyjnym wskazano, że wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może złożyć przedsiębiorca, który jest uznawany za niewypłacalnego albo istnieje widmo jego niewypłacalności. Na czym to dokładnie polega? Niewypłacalność zachodzi wówczas, gdy przedsiębiorstwo nie reguluje własnych zobowiązań od przynajmniej trzech miesięcy. Natomiast zagrożenie niewypłacalnością określa się jako sytuację ekonomiczną dłużnika, która pozwala na stwierdzenie, że w najbliższym czasie stanie się on niewypłacalny.

Jeśli nie restrukturyzacja to co?

Poza restrukturyzacją przedsiębiorca może skorzystać z innych rozwiązań. Zalicza się do nich negocjacje z wierzycielami, postępowanie egzekucyjne oraz ogłoszenie upadłości. Warto zauważyć, że prowadzenie negocjacji może okazać się sensowne, ale jedynie wówczas, gdy dłużnik nie ma zbyt wielu wierzycieli. Natomiast egzekucja komornicza oraz ogłoszenie upadłości powoduje, że majątek przedsiębiorcy ulega likwidacji, a samo przedsiębiorstwo kończy swoją działalność. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne takie rozwiązania można uznać za ostateczne i dużo mniej korzystne niż restrukturyzację.

Restrukturyzacja Gdynia. Kancelaria prawa restrukturyzacyjnego.

Chcesz zredukować swoje zobowiązania i ochronić firmę przed upadłością? Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania