Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką? To pytanie zadają sobie najczęściej osoby, które nie są wstanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Jeśli poziom posiadanych zobowiązań przekracza możliwości finansowe dłużnika skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się najlepszym wyjściem.

Czym jest upadłość konsumencka?

Najogólniej rzecz ujmując istota upadłości konsumenckiej sprowadza się do oddłużenia upadłego. Jednakże spotkać można się z podejściem, które wskazuje, że samo oddłużenie następuje jedynie po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Pogląd ten jest błędny. Podkreśla się, że złożenie wniosku to niezmiernie ważna czynność, która rozpoczyna całą procedurę oddłużenia. Poza tym ważne jest wcześniejsze przeanalizowanie sytuacji, w której znalazł się dłużnik. Taka analiza może okazać się kluczowa dla całego procesu oddłużania. Bez wątpienia upadłość konsumencka ma pozwolić na oddłużenie. Jednakże dłużnik musi być świadomy, że ma ona również pozwolić na możliwie jak największe zaspokojenia wierzycieli. Jest to ważne, gdyż w toku postępowania dochodzi do objęcia przez syndyka ogółu majątku dłużnika. Następnie majątek ten ulega likwidacji, a pozyskane w ten sposób środki mają służyć zaspokojeniu wierzycieli.

Skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak ogłosić upadłość konsumencką w skuteczny sposób? Kluczem jest spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości. Jako najważniejszą z nich wskazać należy to, że dłużnik musi być niewypłacalny. Poza tym taka niewypłacalność musi być trwała. O trwałym braku wypłacalności można mówić, gdy dłużnik nie jest wstanie regulować własnych zobowiązań wymagalnych od co najmniej trzech miesięcy. Podkreślić należy, że konsumencki nie są zobligowani do ogłaszania upadłości. Jest to jedynie możliwość i przysługujące im prawo, z którego mogą, ale nie muszą skorzystać. Podstawą skutecznego ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest staranne przygotowanie wniosku, a także dogłębna analiza sytuacji dłużnika przed przystąpieniem do jej ogłoszenia. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być wolny od braków formalnych. Ich pojawienie się powodować może nawet kilkumiesięczne opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku.

Co dalej?

Konsument po ogłoszeniu upadłości powinien zwrócić uwagę na współprace z syndykiem. Taka współpraca sprowadza się do wydania majątku, a także przekazania syndykowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z majątkiem. Jest to ważne z tego względu, że określenie planu spłaty wierzycieli następuje w oparciu o informacje, które zostały przekazane syndykowi. Poza tym upadły posiada prawa, które sprowadzają się przede wszystkim do możliwości wyłączenia dochodu z masy upadłości. Prawem upadłego jest również możliwość wnioskowania o wydzieleni jemu środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Jeśli upadły posiada nieruchomość to ma również możliwość uzyskania prawa do zamieszkiwania w niej.

Powyższe pokazuje, że ogłoszenie skutecznej upadłości konsumenckiej wymaga zaangażowania ze strony dłużnika. Jednakże takie zaangażowanie i odpowiednie przygotowanie może być początkiem końca problemów finansowych. Dlatego też w sytuacji braku trwałej wypłacalności warto zainteresować się upadłością konsumencką.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Uprawnienia upadłego w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka - uprawnienia upadłego Uprawnienia upadłego stanowią ważny obszar upadłości konsumenckiej. W chwili ogłoszenia upadłości dłużnik traci możliwość zarządzania oraz rozporządzania posiadanym majątkiem. Wynika to z tego, że jego majątek tworzy masę upadłościową. Jakie inne uprawnienia posiada upadły? Jakie są jego obowiązki? Masa upadłościowa, czyli majątek upadłego dłużnika Zakres obowiązków upadłego określa art. 57…

Upadłość konsumencka Grudziądz

Upadłość konsumencka Grudziądz. Upadłość jest dla dłużnika sposobem na wyjście z niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości uwalnia dłużnika od uporczywych egzekucji komorniczych czy natarczywej windykacji. Po ostatniej dużej nowelizacji Prawa upadłościowego w zasadzie każdy może ogłosić upadłość konsumencką. Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu postepowań upadłościowych i oddłużaniu osób fizycznych oraz firm. Właściciel kancelarii jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym…

Oddłużanie osób fizycznych - na czym polega?

Zdecydowałeś się na kredyt lub pożyczkę, jednak od pewnego czasu brakuje Ci środków na spłatę zobowiązań? Twoja sytuacja finansowa jest coraz trudniejsza? Być może oddłużanie osób fizycznych okaże się rozwiązaniem idealnym dla Ciebie. Sprawdź, na czym polega oddłużanie, jak przebiega i kto może z niego skorzystać. [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o oddłużaniu." subtitle="Skontaktuj się z…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania