Upadłość firmy – kiedy można ją ogłosić?

Upadłość firmy w sposób ścisły związana jest z jej niewypłacalnością. To właśnie niewypłacalność przedsiębiorstwa traktuje się jako przesłankę do ogłoszenia przez firmę upadłości. Odwołując się do art. 11 Prawa upadłościowego zauważyć można, że o niewypłacalności dłużnika mówi się wówczas, gdy nie dokonuje on regulowania zobowiązań wymagalnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeśli dojdzie do powstania niewypłacalności, dłużnik dysponuje terminem trzydziestu dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Poza tym nadmienić należy, że dłużnik, który jest niewypłacalny powinien dysponować majątkiem, który pozwoli jemu na uregulowanie kosztów postępowania. Poza tym jego majątek powinien przynajmniej w części pozwolić na zaspokojenie wierzycieli.

Upadłość firmy a jej majątek 

Nie każda firma może ogłosić upadłość. Wynika to z tego, że postępowanie upadłościowe uznaje się za stosunkowo kosztowne. Szacuje się, że średni koszt związany z takim postępowaniem kształtuje się na poziomie niemal 35 tys. złotych. W niektórych miastach, przykładowo w Warszawie koszty te są dużo wyższe. Dlatego też dłużnik, który chcę ogłosić upadłość powinien posiadać majątek pozwalający na pokrycie takich kosztów. Nie jest możliwe pokrycie kosztów takiego postępowania przez Skarb Państwa, co może mieć miejsce w przypadku upadłości konsumenckiej. Dlatego też warto, aby dłużnik dysponowała płynne aktywa. Najlepszym wyjściem jest posiadanie środków pieniężnych. W sytuacji, gdy firma dysponuje majątkiem, którego sprzedaż wiąże się z dłuższym okresem czasu, to sędzia-komisarz ma możliwość zobowiązania największych wierzycieli do zapłaty zaliczki na rzecz kosztów. W sytuacji, gdy nie dojdzie do zapłaty zaliczki  następuje umorzenie postępowania.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku takich przedsiębiorstw wystarczające jest zamknięcie działalności, co skutkuje wykreśleniem z CEIDG przedsiębiorcy. Po wykreśleniu przedsiębiorcy z tego rejestru zyskuje on możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W przypadku upadłości konsumenckiej koszt wniosku o jej ogłoszenie to jedynie 30 zł. Natomiast przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty 1000 zł oraz 5148,07 zł, które stanowią zaliczkę na poczet kosztów postępowania.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Doradca restrukturyzacyjny

Jeżeli w Twojej firmie pojawiły się kłopoty z płynnością finansową bądź komornik zajmuje już konta potrzebny Ci doradca restrukturyzacyjny. Gdynia, Gdańsk – to nasze główne rejony działania, choć miasto nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ przeprowadzamy postępowania w całej Polsce. Jesteśmy dla Ciebie, aby pomóc Ci uporządkować sprawy firmy. [nc4wp_slogan title="Doradca restrukturyzacyjny Gdynia." subtitle="Skontaktuj się z…

Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłość konsumencka Gdynia. Kancelaria Lipiński i Wspólnicy ma swoje biura w Gdyni i Gdańsku. Specjalizujemy się wyłącznie w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, dzięki temu jesteśmy skuteczni w swych działaniach. Właściciel kancelarii jest doradcą restrukturyzacyjnym z uprawnieniami syndyka. Pozostała część zespołu to prawnicy z dużym doświadczeniem w obsłudze osób nadmiernie zadłużonych. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość…

Plan spłaty wierzycieli - oddłużanie upadłego

Plan spłaty wierzycieli Plan spłaty wierzycieli ustala się w ramach czterech wariantów. Różnią się one między sobą okresem, na który je przyjęto. W pierwszym przypadku plan spłaty określa się na rok czasu. Plan spłaty wierzycieli można wyznaczyć również na czas dwóch lat. Inną możliwością jest okres do 36 miesięcy oraz od 36 do 84 miesięcy.…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania