Przebieg postępowania upadłościowego – utrata zarządu

Przebieg postępowania upadłościowego wiąże się z ogłoszeniem upadłości. Samo postępowanie ukierunkowane jest na zaspokojenie wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Jeśli zaistnieją ku temu racjonalne przesłanki to w wyniku postępowania upadłościowego przedsiębiorca może zachować własne przedsiębiorstwo. Poprzez likwidację majątku należącego do dłużnik następuje zaspokojenie wierzycieli i równocześnie może dojść do zapewnienia obrotu aktywów w gospodarce. W efekcie postępowania upadłościowego dochodzi do zakończenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podkreślić trzeba, że nie następuje to od razu po ogłoszeniu upadłości.

Przebieg postępowania upadłościowego – kiedy następuje utrata zarządu?

W Prawie upadłościowym wskazano, że upadły  wraz z ogłoszeniem upadłości traci zarząd nad majątkiem. Wówczas majątek upadłego  wchodzi w skład masy upadłości. Wspomnieć należy, że prawo przewiduje nieliczne wyjątki wykluczające określone składniki majątku z masy upadłości. Utrata zarządu nad majątkiem powoduje, że zaczyna nim zarządzać syndyk. W efekcie utraty zarządu dłużnik, który ogłosił upadłość nie może dokonać jakiejkolwiek skutecznej czynności, która związana jest z jego przedsiębiorstwem. Warto podkreślić, że utrata zarządu związana jest także z wygaśnięciem pełnomocnictw, których udzielił upadły.

Skutkiem utraty zarządu przez dłużnika jest brak ważności czynności, których dokonał względem mienia. Dotyczy to czynności dokonanych od dnia ogłoszenia upadłości. Jeśli upadły dokona nawet nieświadomie czynności związanych z zarządem mieniem po ogłoszeniu upadłości konieczne jest ich odwołanie. Przykładowo można to osiągnąć przez zastosowanie instytucji zwrotu świadczenia wzajemnego.

Omawiając kwestie związane z utratą zarządu warto podkreślić, że przedsiębiorstwo dłużnika w chwili ogłoszenia upadłości nie zaprzestanie prowadzenia działalności. Wynika to z tego, że okazać może się, że dla wierzycieli dużo korzystniejsze będzie tymczasowe kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa. Decyzję w tym zakresie podejmuje syndyk. Ma to na celu powiększenie wartości masy upadłości, a tym samym wyższe zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Warto również pokreślić, że utrata przez upadłego zarządu nad przedsiębiorstwem nie powoduje braku nad nim kontroli ze strony kogokolwiek. Dzięki fachowej wiedzy syndyka możliwe staje się odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem tak, aby możliwe było generowanie korzyści dla wierzycieli.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłosić upadłość konsumencką może każda niewypłacalna osoba fizyczna. Takie lakoniczne stwierdzenie wymaga jednak rozwinięcia. Wypada zatem odpowiedzieć na pytanie kiedy dłużnik jest niewypłacalny i czy osoba fizyczna musi składać wniosek o upadłość? W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie kto może ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka: niewypłacalność – co to znaczy? Kwestię niewypłacalności regulują przepisy prawa…

Kiedy oddłużenie firmy jest możliwe?

Czy Twoja firma ma problemy z płynnością finansową? Zależy Ci na poprawie finansowej kondycji Twojej firmy? Przedsiębiorcy, którzy borykają się z ewentualnością utraty płynności finansowej mogą uzyskać oddłużenie firmy przy jednoczesnej ochronie jej majątku. Na czym to polega i jakie instrumenty prawne do tego wykorzystać? Oddłużenie firmy można przeprowadzić dzięki przepisom Prawa restrukturyzacyjnego. Dzięki prawu restrukturyzacyjnemu istnieje możliwość…

Lista wierzytelności - postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe charakteryzuje się pewnymi cechami, do których należy występowanie określonych jego etapów. Jednym z nich jest sporządzenie listy wierzytelności. Jej opracowaniem zajmuje się syndyk. Lista wierzytelności składa się z wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. Poza nimi na liście znajdują się grupy wierzycieli uwzględnione przez syndyka z urzędu. Lista wierzytelności w czasie postępowania upadłościowego Sporządzenie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania