Negocjacje z firmą windykacyjną – jak negocjować z wierzycielem?

Negocjacje z firmą windykacyjną mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. Ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawsze są odpowiednim wyjście z kłopotliwej sytuacji. Właściwe przeprowadzenie negocjacji pozwala na umorzenie zobowiązań nawet w 80%. Jak skutecznie negocjować z firmą windykacyjną? Dlaczego warto to robić i kiedy negocjacje z firmą windykacyjną mogą dawać dobre efekty?

Dowiedz się więcej o oddłużeniu.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Negocjacje i ugoda z firmą windykacyjną

Ugoda z firmą windykacyjną może być zawarta zarówno wtedy, gdy wierzycielem jest bank, jak i wtedy, kiedy bank sprzedał swoją wierzytelność do funduszu sekurytyzacyjnego. Kiedy wierzycielem jest bank, uzyskanie umorzenia części zobowiązań będzie trudniejsze. Jednak i w tym zakresie, warto skonsultować się z doradcą restrukturyzacyjnym.

Wyższe umorzenie długu można uzyskać dzięki negocjacjom z firmą windykacyjną, reprezentującą jeden z funduszy sekurytyzacyjnych. Prowadząc negocjacje z firmą windykacyjną, należy uwzględnić wszystkie możliwe koszty (podatkowe i koszty umorzenia egzekucji). Te mogą się pojawić już po zawarciu ugody. Należy je zestawić z kosztami, które mogą pojawić się w innych wariantach umorzenia zobowiązań. Szczególnie w upadłości konsumenckiej i postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Sprawą istotną dla wielu dłużników jest czas uzyskania umorzenia części zobowiązań. W przypadku ugody z firmą windykacyjną może to być zaledwie miesiąc. Dla upadłości należy przyjąć czas około 18 miesięcy od złożenia wniosku – jest to wariant optymistyczny. W postępowaniu restrukturyzacyjnym układy zawierane są zazwyczaj na okres dłuższy niż 24 miesiące. To oznacza, że negocjacje i ugoda z firmą windykacyjną ujawniają najszybsze możliwe domknięcie sprawy.

Negocjacje z firmą windykacyjną – czemu warto się zdecydować?

Negocjacje z firmą windykacyjną pozwalają na uniknięcie licznych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. To dotyczy także sytuacji, w których wierzyciel uzyskał już tytuł wykonawczy i prowadził postępowanie egzekucyjne. Negocjacje z wierzycielami pozwalają na umorzenie tych kosztów (jeśli powstały po stronie wierzyciela). Koszty egzekucji naliczone przez komornika pozostają do uregulowania. Nie można ich umorzyć na skutek negocjacji z wierzycielem.

Negocjacje z firmą windykacyjną na etapie przedsądowym sprawią, że wierzyciel nie poniesie kosztów uzyskania nakazu zapłaty. To dobra informacja dla dłużnika, który z tego tytułu byłby obciążony należnością egzekwowaną przez komornika. Często wysokość naliczonych odsetek i ubocznych należności jest ekwiwalentem niespłaconego kapitału.

Negocjacje z firmą windykacyjną – bezpieczna i korzystna ugoda

Pierwszym krokiem do uzyskania bezpiecznej i korzystnej ugody z firmą windykacyjną, jest dokładna weryfikacja dokumentacji związanej z zadłużeniem. Trzeba również znać inne warianty uzyskania oddłużenia oraz związane z nimi konsekwencje. W tym przede wszystkim czas uzyskania oddłużenia oraz możliwy poziom umorzenia zobowiązań. Jako kancelaria z uprawnieniami syndyka, zawsze szczegółowo i wiarygodnie wyliczamy poziom zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym. Zestawiamy go z propozycją przedłożoną przez klienta, co pozwala podjąć mu racjonalną decyzję, kierując się rachunkiem ekonomicznym. Dzięki wypracowanym metodom negocjacji z bankami i firmami windykacyjnymi pomagamy klientom skrócić czas negocjacji i uzyskać lepsze warunki w kontekście umorzenia długu przez wierzyciela.

Negocjacje z wierzycielami – warto rozmawiać!

Nasza kancelaria wychodzi z założenia, że warto rozmawiać i negocjować z wierzycielami. Jest to tak zwana zasada „win – win”, gdzie obydwie strony dochodzą do porozumienia. Wierzyciel uzyskuje zaspokojenie należności na akceptowalnym dla siebie poziomie, a dłużnik uzyskuje umorzenie części swoich zobowiązań i staje się w pełni wypłacalny.

Negocjacje z firmą windykacyjną to także najszybszy sposób na uzyskanie oddłużenia. Jeżeli chcesz szybko wyjść ze stanu niewypłacalności, skontaktuj się z nami. Powierz swoje sprawy profesjonalistom z bogatym doświadczeniem i znajomością prawa. Pomożemy Ci wyjść na prostą, dzięki profesjonalnej i sprawnej obsłudze.  

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym

Masa upadłości w postępowaniu upadłościowym stanowi niezmiernie ważny element. Odwołując się do art. 61 Prawa upadłościowego wskazać należy, że wraz z ogłoszeniem upadłości majątek, który należy do upadłego wchodzi w skład masy upadłości. Co wchodzi do masy upadłości? Jakie składniki majątku upadłego nie wchodzą do masy upadłości? Masa upadłości - składniki  Masę upadłości tworzą składniki…

Prawnik w upadłości konsumenckiej. Czy jest potrzebny?

Upadłość konsumencka – czy prawnik jest potrzebny? Upadłość konsumencka jest ogłaszana coraz częściej. Z roku na rok liczby rosną, a świadomość dłużników pogłębia się. Po nowelizacji Prawa upadłościowego z 2019 roku w zasadzie każdy ma szansę na uzyskanie oddłużenia. Skoro tylko w niektórych przypadkach odmawia się umorzenia zobowiązań, czy prawnik w upadłości konsumenckiej w ogóle…

Czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem?

Czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem? Nad odpowiedzią na to pytanie mogą się zastanawiać osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Innym rozwiązaniem, które mogą wybrać może być zawarcie ugody. Czy upadłość i ugoda mogą mieć coś ze sobą wspólnego? Odpowiedź brzmi: tak. Osoba nieradząca sobie z regulowanie swoich zobowiązań powinna podjąć próbę porozumienia się z wierzycielami.…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania