Czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem?

Czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem? Nad odpowiedzią na to pytanie mogą się zastanawiać osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Innym rozwiązaniem, które mogą wybrać może być zawarcie ugody. Czy upadłość i ugoda mogą mieć coś ze sobą wspólnego? Odpowiedź brzmi: tak.

Osoba nieradząca sobie z regulowanie swoich zobowiązań powinna podjąć próbę porozumienia się z wierzycielami. Dzięki temu możliwe jest opracowanie najkorzystniejszego rozwiązania, które zaowocuje uregulowaniem zobowiązań. Dłużnik powinien dysponować co najmniej podstawową wiedzą na temat możliwych rozwiązań. Dlatego też warto omówić najważniejsze kwestie związane z  egzekucją komorniczą, upadłością konsumencką oraz ugodą.

Egzekucja komornicza

Jeśli prowadzona jest egzekucja, a dłużnik chcę walczyć o swoją nieruchomość, to może to obyć się na różne sposoby. Jednakże pamiętać należy o tym, że bardzo często obarczone jest to ogromnym stresem, a także wysokimi kosztami. Dotyczy to sytuacji, w której wierzyciel posiada prawomocny tytuł wykonawczy oraz prowadzi postępowanie egzekucyjne. Dłużnik ma możliwość podejmowania różnych działań. Za najpopularniejsze uznaje się umowę najmu, służebności, darowiznę oraz dzierżawę. Jednakże wdrożenie w życie takich działań, które pozornie mają ochronić nieruchomość przed egzekucją, okazuje się nieskuteczne. Dodatkowo dłużnik, który decyduje się na skorzystanie z powyższych działań naraża się na zarzuty karne. Efektem i tak będzie licytacja nieruchomości. Dlatego też lepszym rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie upadłości. Rozwiązanie to pozwoli na rozpoczęcie życia bez długów i bez niepotrzebnego stresu.

Ugoda

Zawarcie ugody może okazać się owocne dla obu stron. Jednakże najlepszym rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie upadłości z powiązaniem z negocjacjami, które prowadzi się w czasie zawierania ugody. Prowadzenie negocjacji wymaga opanowania oraz zdolności przedstawiania swoich racji. Jest to kluczowe dla dłużnika, gdyż dzięki temu może on więcej zyskać. Jeśli wierzyciel będzie zaspokojony na odpowiednim poziomie zysk z negocjacji osiągną obie strony.

Czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem?

Ogłoszenie upadłości zawsze należy postrzegać jako ostateczne rozwiązanie. Zanim do tego dojdzie dłużnik powinien podjąć działania, które będą przybliżać go do zaspokojenia wierzycieli. Z tego względu powinien właściwie prezentować propozycje układowe, a także racjonalnie oceniać własną sytuację finansową, w której się znalazł. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinno być poprzedzone analizą wszystkich za i przeciw. Jeśli taka analiza wykaże, że dłużni jest trwale niezdolny do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań ogłoszenie upadłości będzie nieuniknione.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Niedawno temu otrzymaliśmy postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i zatwierdzenia warunków sprzedaży majątku naszej klientki. Dłużniczka posiadając majątek postanowiła ogłosić upadłość w tzw. pre-packu. Niewypłacalny dłużnik, który jest osobą fizyczną, posiadającą majątek może bowiem ogłosić upadłość konsumencką w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Na czym to polega? Czym jest pre-pack w upadłości konsumenckiej i…

Restrukturyzacja i oddłużenie firmy

Jeżeli krąży nad Tobą niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej, restrukturyzacja i oddłużenie firmy, to czynności, które warto przeprowadzić. Bez tego bowiem nieuchronnie pojawią się pierwsze zajęcia kont bankowych i wierzytelności, dokonywane przez wierzycieli (w szczególności, jeśli przedsiębiorstwo ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego). Natomiast po tym jak pojawią się zajęcia kont bankowych działalność operacyjna przedsiębiorstwa jest zazwyczaj…

Oddłużanie firmy i osób fizycznych

Oddłużanie firmy i osób fizycznych to wszystkie działania osłonowe dla dłużnika, których celem jest redukcja zadłużenia i optymalna ochrona majątku, przy uwzględnieniu interesów wierzycieli. Oddłużanie firm i osób fizycznych to niełatwy proces, ponieważ wierzyciele oczekują zaspokojenia w jak największym stopniu. Jak zatem doprowadzić do porozumienia tych stron?Możliwości jest kilkaA każda z nich zależy od indywidualnego…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania