Układ z wierzycielami w upadłości konsumenckiej

Układ z wierzycielami w upadłości konsumenckiej określa się jako jeden ze sposobów na oddłużenie. Ten rodzaj postępowania kierowany jest w głównej mierze dla dłużników, którzy generują wysokie dochody. Można stwierdzić, że takim sposobem oddłużenia w upadłości są zainteresowani dłużnicy, który chcą chronić własny majątek.

Układ z wierzycielami w upadłości – charakterystyka

Zdecydowana część postępowania odbywa się poza salą sądową. Jest to efekt prowadzenia postępowania przez nadzorcę sądowe. Jego zadanie sprowadza się do zwołania oraz przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli. W czasie zgromadzenia przeprowadza się  głosowanie nad zaproponowanym układem. Taki kształt postępowania powoduje, że dłużnik musi dokonać wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia nadzorcy. Określono na to konkretny czas, a mianowicie 30 dni od dnia, w którym otwarto postępowanie. Jeśli zalicza nie zostanie wniesiona następuje umorzenie postępowania.

Prawo restrukturyzacyjne a układ z wierzycielami

Zawarcie układu z wierzycielami w upadłości konsumenckiej odbywa się w zgodzie z regulacjami Prawa Restrukturyzacyjnego. Chodzi o przepisy, które są właściwe dla przyspieszonego postępowania układowego. Ma to związek z ważnymi kwestiami, które odnoszą się do propozycji układowych. Podkreślić należy również, że zawarcie układu następuje maksymalnie na pięć lat. Jednakże nie dotyczy to wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Ma to więc przeważnie związek z wpisem hipoteki do księgi wieczystej.

Czas przeznaczony na zawarcie układu z wierzycielami

Jeśli dłużnik posiadający nieruchomość wyraża chęć zawarcia układu z wierzycielami musi mieć na względzie czas. Chodzi o sytuację, w której wierzyciel hipoteczny prowadzi egzekucję z nieruchomości. Istotne jest to, że ten rodzaj egzekucji nie ulega zawieszeniu w czasie postępowania o zawarcie układu. W sytuacji, gdy dłużnik był wnioskodawcą o zawarcie układu, nadzorca sądowy zwołuje zgromadzenie wierzycieli w czasie trzech miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia postępowania. Natomiast, gdy inicjatorem jest sąd takie zgromadzenia musi odbyć się w czasie czterech miesięcy.

Redukowanie zobowiązań poprzez propozycje układowe

Podkreślić należy, że redukcja zobowiązań może nastąpić w wyniku propozycji układowych. Takie propozycje układowe mogą dotyczyć odroczenia terminu wykonania zobowiązania, jak również rozłożenia zobowiązania na raty. Można również zaproponować zredukowanie zobowiązania, a także dokonanie zmiany, zamiany albo uchylenia prawa, które zabezpiecza konkretną wierzytelność. Podkreślić należy, że wskazane propozycje układowe to jedynie przykłady możliwych do zastosowania. Istniej również możliwość zastosowania innych niewymienionych rozwiązań. Z punktu widzenia dłużnika najkorzystniejsze będą propozycje, które wpłyną na zredukowanie zobowiązania.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem?

Czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem? Nad odpowiedzią na to pytanie mogą się zastanawiać osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Innym rozwiązaniem, które mogą wybrać może być zawarcie ugody. Czy upadłość i ugoda mogą mieć coś ze sobą wspólnego? Odpowiedź brzmi: tak. Osoba nieradząca sobie z regulowanie swoich zobowiązań powinna podjąć próbę porozumienia się z wierzycielami.…

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Rolnicy to grupa zawodowa, która dosyć często zmaga się z niemałymi przeciwnościami losu. Nie posiadają dużych marż i zazwyczaj generują dochód na zasadzie korzyści skali. Bywa, że różne zdarzenia losowe powodują konieczność restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, co pozwala ratować posiadany majątek. Co może zrobić rolnik w takiej sytuacji i na czym polega restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?Restrukturyzacja gospodarstwa…

Oddłużanie chwilówek i parabanków

W trudnej sytuacji finansowej darmowa chwilówka brzmi zbawiennie. Niestety bardzo łatwo wpaść w pułapkę szybkiego pożyczania. Mija termin spłaty, a środków na spłatę pożyczki nadal brakuje. Jak i kiedy może się odbyć oddłużanie chwilówek i parabanków? Jak odzyskać płynność finansową? Utrata zdolności płatniczej – czego nie robić? Jeżeli dłużnik utracił płynność finansową, pod żadnym pozorem,…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania