Upadłość konsumencka po zmianach – jak wygląda praktyka?

Wkrótce minie rok od wprowadzenia zmian dotyczących upadłości konsumenckiej. Jak wygląda sytuacja upadłych po wprowadzonych zmianach? Wyjaśnimy tę kwestię na przykładzie przeprowadzonych postępowań upadłościowych.

Upadłość konsumencka a uzyskanie oddłużenia

Nowelizacja wprowadzona w życie 24 marca 2020 r. ułatwia możliwość ogłoszenia upadłości. Jednak należy rozróżnić ogłoszenie upadłości od uzyskania oddłużenia. O ile przy pierwszym, raczej nie napotkamy przeszkód, to nie jest to już takie oczywiste w przypadku oddłużenia od zobowiązań. Złożenie wniosku nie daje gwarancji jego uzyskania.

Sąd ogłosił upadłość – co dalej?

Pojawia się syndyk i przeprowadza postępowanie upadłościowe. Ustala grono wierzycieli biorących udział w podziale funduszy masy upadłości oraz dokonuje sprzedaży majątku upadłego. W zależności od tego, w jakim trybie zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, syndyk może być odpowiedzialny za uzyskanie od upadłego informacji koniecznych do wydania postanowienia w zakresie sposobu oddłużenia.
Upadły powinien na etapie wniosku wykazać wszelkie okoliczności istotne z punktu widzenia uzyskania oddłużenia. Jeżeli tego nie zrobi to podczas postępowania upadłościowego może otrzymać szansę do nadrobienia zaległości. Jeśli jest właścicielem nieruchomości, powinien zawnioskować o ustalenie zakresu korzystania z niej.

Ile trwa postępowanie?

Wszystko zależy od konkretnego sądu upadłościowego. Im większa liczba wniosków o ogłoszenie upadłości, tym dłuższy może być czas ich rozpatrywania. Dla przykładu, sąd w Gdańsku nie wyrabia się w terminie 2 miesięcy, z kolei sąd w Zielonej Górze, Płocku czy Lublinie ogłasza upadłość po ok. 3 tyg. od złożenia wniosku.
Z naszej praktyki wynika, że wiele sądów zamiast korzystać z uproszczonego trybu dedykowanego upadłościom konsumenckim, orzeka o prowadzeniu postępowania upadłościowego wedle przepisów ogólnych. Przekłada się to na czas trwania postępowania.

Czy po zmianach łatwiej o oddłużenie?

Tak, jednak nie ma co do tego pewności. Konstruując wniosek należy dokładnie przeanalizować działania dłużnika i sprawdzić, czy poprzez swoje zachowania nie doprowadził w sposób celowy do pokrzywdzenia wierzycieli. Staranne przygotowanie wniosku będzie bardzo istotne w szczególności w przypadku planów spłaty ustalonych na okres dłuższy niż 36 miesięcy. Może się bowiem zdarzyć, że plan spłaty wierzycieli zostanie ustalony na okres dłuższy niż 36 miesięcy. Warto byłoby, aby w w takiej sytuacji długość planu spłaty była możliwie najkrótsza, a wysokość spłaty nie była dla upadłego nadmiernym utrudnieniem.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłość konsumencka Gdynia. Kancelaria Lipiński i Wspólnicy ma swoje biura w Gdyni i Gdańsku. Specjalizujemy się wyłącznie w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, dzięki temu jesteśmy skuteczni w swych działaniach. Właściciel kancelarii jest doradcą restrukturyzacyjnym z uprawnieniami syndyka. Pozostała część zespołu to prawnicy z dużym doświadczeniem w obsłudze osób nadmiernie zadłużonych. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość…

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Rolnicy to grupa zawodowa, która dosyć często zmaga się z niemałymi przeciwnościami losu. Nie posiadają dużych marż i zazwyczaj generują dochód na zasadzie korzyści skali. Bywa, że różne zdarzenia losowe powodują konieczność restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, co pozwala ratować posiadany majątek. Co może zrobić rolnik w takiej sytuacji i na czym polega restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?Restrukturyzacja gospodarstwa…

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką? To pytanie zadają sobie najczęściej osoby, które nie są wstanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Jeśli poziom posiadanych zobowiązań przekracza możliwości finansowe dłużnika skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się najlepszym wyjściem. Czym jest upadłość konsumencka? Najogólniej rzecz ujmując istota upadłości konsumenckiej sprowadza się do oddłużenia upadłego. Jednakże spotkać można się z…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania