Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłość konsumencka Gdynia. Kancelaria Lipiński i Wspólnicy ma swoje biura w Gdyni i Gdańsku. Specjalizujemy się wyłącznie w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, dzięki temu jesteśmy skuteczni w swych działaniach. Właściciel kancelarii jest doradcą restrukturyzacyjnym z uprawnieniami syndyka. Pozostała część zespołu to prawnicy z dużym doświadczeniem w obsłudze osób nadmiernie zadłużonych.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka pozwala na uzyskanie oddłużenia od zobowiązań. Z dniem ogłoszenia upadłości zawieszane są egzekucje komornicze. Zarząd majątkiem upadłego obejmuje syndyk, który jest odpowiedzialny za spieniężenie majątku celem zaspokojenia wierzycieli upadłego.

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Czas trwania postępowania uzależniony jest w dużej mierze od liczby wierzycieli oraz rodzaju majątku posiadanego przez upadłego. W sytuacji, gdy upadły nie ma majątku, a liczba wierzycieli nie jest znaczna to jest duża szansa, że postępowanie zakończy się przed upływem roku od ogłoszenia upadłości. W trakcie postępowania upadłościowego syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Upadłość konsumencka Gdynia – umorzenie zobowiązań upadłego

Po zakończeniu postępowania upadłościowego sąd orzeka w zakresie umorzenia zobowiązań upadłego. Jest kilka możliwości w zakresie uzyskania oddłużenia:

  • umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli,
  • plan spłaty wierzycieli na okres do 12 miesięcy,
  • plan spłaty wierzycieli na okres do 24 miesięcy,
  • warunkowe umorzenie zobowiązań na okres do pięciu lat,
  • plan spłaty na okres do 36 miesięcy,
  • plan spłaty na okres od 36 do 84 miesięcy.

Sposób uzyskania oddłużenia uwarunkowany jest głównie tym, w jaki sposób upadły doprowadził do swojej niewypłacalności bądź pogłębił jej stan. Istotny jest również stan zdrowia oraz sytuacja życiowa upadłego. Upadły musi również liczyć z odmową uzyskania oddłużenia. Sytuacja taka może przykładowo zaistnieć, gdy dłużnik trwonił swój majątek, co odbyło się z pokrzywdzeniem dla wierzycieli (darowizna nieruchomości).

Upadłość konsumencka – kancelaria Gdynia

Podjęcie decyzji w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zdecydowanie bardzo istotną decyzją w życiu każdej osoby. Warto zatem zdać się na profesjonalistów. Nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w trakcie całego postępowania upadłościowego. Pomagamy również w uzyskaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Plan spłaty wierzycieli - oddłużanie upadłego

Plan spłaty wierzycieli Plan spłaty wierzycieli ustala się w ramach czterech wariantów. Różnią się one między sobą okresem, na który je przyjęto. W pierwszym przypadku plan spłaty określa się na rok czasu. Plan spłaty wierzycieli można wyznaczyć również na czas dwóch lat. Inną możliwością jest okres do 36 miesięcy oraz od 36 do 84 miesięcy.…

Upadłość firmy - kiedy można ją ogłosić?

Upadłość firmy w sposób ścisły związana jest z jej niewypłacalnością. To właśnie niewypłacalność przedsiębiorstwa traktuje się jako przesłankę do ogłoszenia przez firmę upadłości. Odwołując się do art. 11 Prawa upadłościowego zauważyć można, że o niewypłacalności dłużnika mówi się wówczas, gdy nie dokonuje on regulowania zobowiązań wymagalnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeśli dojdzie do…

Upadłość konsumencka po zmianach - jak wygląda praktyka?

Wkrótce minie rok od wprowadzenia zmian dotyczących upadłości konsumenckiej. Jak wygląda sytuacja upadłych po wprowadzonych zmianach? Wyjaśnimy tę kwestię na przykładzie przeprowadzonych postępowań upadłościowych.Upadłość konsumencka a uzyskanie oddłużeniaNowelizacja wprowadzona w życie 24 marca 2020 r. ułatwia możliwość ogłoszenia upadłości. Jednak należy rozróżnić ogłoszenie upadłości od uzyskania oddłużenia. O ile przy pierwszym, raczej nie napotkamy przeszkód,…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania