Restrukturyzacja i oddłużenie firmy

Jeżeli krąży nad Tobą niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej, restrukturyzacja i oddłużenie firmy, to czynności, które warto przeprowadzić. Bez tego bowiem nieuchronnie pojawią się pierwsze zajęcia kont bankowych i wierzytelności, dokonywane przez wierzycieli (w szczególności, jeśli przedsiębiorstwo ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego). Natomiast po tym jak pojawią się zajęcia kont bankowych działalność operacyjna przedsiębiorstwa jest zazwyczaj sparaliżowana. Nie ma środków na wypłatę wynagrodzeń, na zakup materiałów i dokonywanie innych płatności. Z tego też względu z podjęciem działań restrukturyzacyjnych nie warto czekać do ostatniej chwili. Kiedy zatem restrukturyzacja i oddłużenie firmy są możliwe? Jakie korzyści niesie ze sobą dla przedsiębiorstwa?

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Restrukturyzacja i oddłużenie firmy: od czego zacząć?

Wszystko zależy od stanu niewypłacalności. W naszej kancelarii duży nacisk kładziemy na transparentność działań oraz dialog z wierzycielami. Pozwala to bowiem w znaczny sposób zwiększyć prawdopodobieństwo zawarcia układu z wierzycielami (mowa tu o postępowaniu restrukturyzacyjnym). Warto skontaktować się z nimi, aby przedstawić sytuację dłużnika. Należy im się informacja o przyczynach powstania problemów ze zdolnością płatniczą oraz o tym jakie będą dalsze działania dłużnika oraz ich konsekwencje.

Dla dłużnika najważniejsze jest, wyjaśnienie wierzycielom, z jakiego powodu redukcja ich należności jest dla nich ekonomicznie opłacalna. Chodzi o wiarygodne wyjaśnienie, że alternatywny wariant (upadłość) wiąże się zazwyczaj z o wiele niższym poziomem zaspokojenia wierzycieli niż proponowany układ. Należy również przedstawić wierzycielom zakładane do realizacji, posunięcia dłużnika w materii restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dłużnik musi bowiem pamiętać, że restrukturyzacja i oddłużenie firmy możliwa jest jedynie za zgodą wierzycieli.

Dobry plan restrukturyzacyjny

Dla powodzenia całego procesu, bardzo istotny jest rzetelny plan restrukturyzacyjny wraz z solidnie przeprowadzonym testem prywatnego wierzyciela. Test zestawia poziom zaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, z poziomem zaspokojenia wynikającym z propozycji układowych dłużnika. Propozycje układowe przedkładane są wierzycielom i głosują oni nad nimi. W celu przyjęcia układu wymagane jest uzyskanie większości osobowej oraz kapitałowej (2/3 wierzytelności musi głosować za układem).

Standardowe i najczęściej spotykane propozycje układowe dłużnika to:

  • odroczenie terminu wykonania,
  • rozłożenie spłaty na raty,
  • zmniejszenie wysokości,
  • konwersja wierzytelności na udziały lub akcje,
  • zmiana, zamiana albo uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Restrukturyzacja i oddłużenie firmy. Podsumowanie

Jeśli rozważasz restrukturyzację i oddłużenie firmy, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomagamy i wspieramy na każdym etapie procesu. Przeprowadzamy z powodzeniem restrukturyzację przedsiębiorstw w całej Polsce.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłosić upadłość konsumencką może każda niewypłacalna osoba fizyczna. Takie lakoniczne stwierdzenie wymaga jednak rozwinięcia. Wypada zatem odpowiedzieć na pytanie kiedy dłużnik jest niewypłacalny i czy osoba fizyczna musi składać wniosek o upadłość? W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie kto może ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka: niewypłacalność – co to znaczy? Kwestię niewypłacalności regulują przepisy prawa…

Upadłość firmy - kiedy można ją ogłosić?

Upadłość firmy w sposób ścisły związana jest z jej niewypłacalnością. To właśnie niewypłacalność przedsiębiorstwa traktuje się jako przesłankę do ogłoszenia przez firmę upadłości. Odwołując się do art. 11 Prawa upadłościowego zauważyć można, że o niewypłacalności dłużnika mówi się wówczas, gdy nie dokonuje on regulowania zobowiązań wymagalnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeśli dojdzie do…

Negocjacje z firmą windykacyjną – jak negocjować z wierzycielem?

Negocjacje z firmą windykacyjną mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. Ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawsze są odpowiednim wyjście z kłopotliwej sytuacji. Właściwe przeprowadzenie negocjacji pozwala na umorzenie zobowiązań nawet w 80%. Jak skutecznie negocjować z firmą windykacyjną? Dlaczego warto to robić i kiedy negocjacje z firmą windykacyjną mogą dawać dobre…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania