Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości to dokument, którego opracowaniem zajmuje się syndyk. Po jego sporządzaniu zatwierdza go sędzia – komisarz. Zatwierdzenie odbywa się poprzez wydanie postanowienia. Jego przygotowanie następuje po całkowitej likwidacji masy upadłości. Dokument ten wskazuje jak należy rozdysponować fundusze masy upadłości pomiędzy wierzycieli.

Elementy funduszy masy upadłości

W skład funduszy masy upadłości wchodzą środki, które pozyskano podczas likwidacji masy upadłości. Zalicza się do nich także dochód, który uzyskano z prowadzenia albo dzierżawy przedsiębiorstwa należącego do upadłego. Jako składnik funduszy wskazuje się również odsetki od powyższych elementów, które uzyskano od sum zdeponowanych w bankach. Następnymi elementami funduszy są kwoty, które uzyskane zostały podczas likwidacji rzeczy, wierzytelności oraz praw, które obciążono hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowanym, skarbowym oraz hipoteką morską. Dotyczy to kwot, które pozostały po zaspokojeniu wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczono na rzeczach albo prawach. Poza powyższym w skład funduszy masy upadłości wchodzą odsetki od kwot zdeponowanych w bankach, które uzyskano ze składników majątkowych, które obciążone były zabezpieczeniem rzeczowym.

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości – ustalenie

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości sporządza syndyk. W dalszej kolejności trafia on do sędziego – komisarza. Ma on możliwość wniesienia do niego poprawek. Poza tym może również polecić syndykowi wprowadzić zmiany w planie. Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości pozwala na wskazanie sumy, która podlega podziałowi. Wskazuje on również na wierzytelności oraz prawa osób, które biorą udział w podziale. Dzięki niemu dochodzi do określenia kwot, które przypadają poszczególnym uczestnikom. Określa, jakie kwoty należy wypłacić, a także które pozostają w depozycie sądowym i dlaczego.

Wykonanie planu

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości jest wykonywany niezwłocznie po jego zatwierdzeniu. Ważne jest uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Dopiero wówczas można przejść do wykonania planu. Realizacja planu polega na tym, że syndyk wydaje wierzycielowi należną mu kwotę środków pieniężnych. Istnieje możliwość przelania należnej kwoty na rachunek bankowy. W sytuacji, gdy wierzyciel nie dokona odbioru należnej jemu kwoty w czasie miesiąca zostaje ona złożona do depozytu sądowego. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy nie ma możliwości wydania należnej sumy ze względu na brak prawidłowego adresu albo rachunku bankowego wierzyciela. Przedawnienie roszczeń o wydanie kwoty z depozytu sądowego następuje po upływie trzech lat. Termin ten jest liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Negocjacje z firmą windykacyjną – jak negocjować z wierzycielem?

Negocjacje z firmą windykacyjną mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. Ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawsze są odpowiednim wyjście z kłopotliwej sytuacji. Właściwe przeprowadzenie negocjacji pozwala na umorzenie zobowiązań nawet w 80%. Jak skutecznie negocjować z firmą windykacyjną? Dlaczego warto to robić i kiedy negocjacje z firmą windykacyjną mogą dawać dobre…

Oddłużenie upadłego efektem upadłości konsumenckiej

Oddłużenie upadłego efektem upadłości konsumenckiej W wyniku nowelizacji Prawa upadłościowego przeprowadzonej w marcu 2020 roku doszło do liberalizacji możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nowelizacja ta ma ułatwić oddłużenie upadłego. Jednakże czy ogłoszenie upadłości traktować należy jako oddłużenie upadłego? W jaki sposób może zakończyć się postępowanie upadłościowe? Postępowanie upadłościowe nie zawsze kończy się umorzeniem zobowiązań bez określenia…

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Popularność restrukturyzacji rośnie z roku na rok – pozwala ona bowiem na ochronę majątku przedsiębiorcy przy równoczesnej redukcji zobowiązań i ochronie przed egzekucją komorniczą. W 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze masowo wszczynali postępowanie restrukturyzacyjne. Było to oczywiście związane z trwająca epidemią koronawirusa. Spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, restrukturyzacja firmy jednoosobowej miała najczęściej miejsce. Warto…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania