Kiedy oddłużenie firmy jest możliwe?

Czy Twoja firma ma problemy z płynnością finansową? Zależy Ci na poprawie finansowej kondycji Twojej firmy? Przedsiębiorcy, którzy borykają się z ewentualnością utraty płynności finansowej mogą uzyskać oddłużenie firmy przy jednoczesnej ochronie jej majątku. Na czym to polega i jakie instrumenty prawne do tego wykorzystać? Oddłużenie firmy można przeprowadzić dzięki przepisom Prawa restrukturyzacyjnegoDzięki prawu restrukturyzacyjnemu istnieje możliwość zmiany sposobu spłaty zobowiązań, a także umorzenie części z nich. Czy oddłużenie firmy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego zawsze jest możliwe? Przeczytaj artykuł, aby poznać odpowiedź na to pytanie.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Jak można oddłużyć firmę?

Skorzystać można z negocjacji z wierzycielami, postępowania restrukturyzacyjnego bądź z upadłości. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego możliwa jest restrukturyzacja spółki z o.o., restrukturyzacja gospodarstwa rolnego czy też restrukturyzacja firmy jednoosobowej.

Oddłużenie firmy można uzyskać na skutek podjęcia negocjacji z wierzycielami. Negocjacje odbywają się poza sądowym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Jeśli są prowadzone umiejętnie, a wierzycielom przedstawiono „wariant siłowy” (tj. restrukturyzacja sądowa z towarzyszącą jej upadłością) – zawarcie porozumienia jest w zasięgu dłużnika. Warunkiem koniecznym jest jednak mała liczba wierzycieli. Praktyka pokazuje bowiem, że przy dużej liczbie wierzycieli trudno jest osiągnąć porozumienie z każdym z nich.

Z punktu widzenia wierzycieli postępowanie restrukturyzacyjne jest jednak bardziej opłacalne. Szczególe wtedy, gdy ma dojść do redukcji zobowiązań. Dzięki postępowaniu wierzyciele mogą uwzględnić umorzoną część wierzytelności w kosztach prowadzenia działalności (tzw. premia podatkowa).

Najczęściej ani dłużnicy, ani wierzyciele nie chcą decydować się na umorzenie zobowiązań w upadłości. Jednak bywa i tak, że na negocjacje bądź restrukturyzację jest już za późno i trzeba ogłosić upadłość.

Restrukturyzacja – kiedy może się udać?

Szanse na oddłużenie firmy wzrastają, jeśli działania restrukturyzacyjne podjęto odpowiednio szybko. Zbyt długie czekanie z restrukturyzacją działa na szkodę przedsiębiorstwa. Wraz z upływem czasu ekonomiczna wartość firmy spada na skutek postępowań egzekucyjnych. W efekcie może to doprowadzić do stałej utraty płynności finansowej.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powinno oznaczać dla przedsiębiorcy konieczność terminowego regulowania zobowiązań. Jeżeli tak się nie wydarzy, sąd może odmówić zatwierdzenia układu zawartego przez wierzycieli. Z tego wynika, że nie wystarczy przekonać wierzycieli do układu. Kluczowe jest pozytywne zaopiniowanie go przez sąd restrukturyzacyjny. Według art. 165 Prawa restrukturyzacyjnego:

Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo, w szczególności, jeżeli przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z przepisami, albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego”.

Oddłużenie firmy – kiedy jest możliwe?

Żeby mieć szansę na oddłużenie firmy, dłużnik musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej mu przynajmniej na terminowe regulowanie zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Inaczej sąd może odmówić zatwierdzenia układu.

Przedsiębiorco, jeśli Twoja firma znajduje się w ciężkiej sytuacji – nie czekaj! Zwlekanie z restrukturyzacją działa na Twoją niekorzyść. Im szybciej podejmiesz odpowiednie działania, tym większa szansa na uzyskanie oddłużenia firmy. Skontaktuj się z profesjonalnym doradcą restrukturyzacyjnym, który wesprze Cię wiedzą, doświadczeniem i działaniem. Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Lista wierzytelności - postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe charakteryzuje się pewnymi cechami, do których należy występowanie określonych jego etapów. Jednym z nich jest sporządzenie listy wierzytelności. Jej opracowaniem zajmuje się syndyk. Lista wierzytelności składa się z wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. Poza nimi na liście znajdują się grupy wierzycieli uwzględnione przez syndyka z urzędu. Lista wierzytelności w czasie postępowania upadłościowego Sporządzenie…

Restrukturyzacja firmy transportowej

Czym jest restrukturyzacja firmy transportowej i co można dzięki niej uzyskać? Jeśli Twoją firmę dotykają problemy finansowe, a na dodatek obawiasz się utraty płynności, warto rozważyć restrukturyzację. Przeczytaj artykuł, aby poznać szczegóły. [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy." subtitle="Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!" kontakt=1] Restrukturyzacja firmy transportowej,…

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy istnieje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zostanie w nim również określone, kto jest jedynie uprawniony do złożenia takiego wniosku oraz kiedy wierzyciel może wnieść o upadłość dłużnika. Ostatnim z omówionych zagadnień jest upadłość po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej bądź w przypadku…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania