Oddłużanie osób fizycznych – na czym polega?

Zdecydowałeś się na kredyt lub pożyczkę, jednak od pewnego czasu brakuje Ci środków na spłatę zobowiązań? Twoja sytuacja finansowa jest coraz trudniejsza? Być może oddłużanie osób fizycznych okaże się rozwiązaniem idealnym dla Ciebie. Sprawdź, na czym polega oddłużanie, jak przebiega i kto może z niego skorzystać.

Dowiedz się więcej o oddłużaniu.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Kontakt

Na czym polega oddłużanie osób fizycznych?

Oddłużanie osób fizycznych jest rozwiązaniem, które stworzone zostało z myślą o wszystkich osobach, nieradzących sobie ze spłatą zaciągniętych pożyczek czy kredytów. Celem oddłużania jest poprawa sytuacji osoby zadłużonej, a w nieco dłuższej perspektywie – przywrócenie jej płynności finansowej. Proces oddłużania składa się z różnych etapów, w związku z czym może on być długotrwały. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby osoba zadłużona wykazała się determinacją i wytrwałością – dzięki temu szanse na pełne oddłużenie będą naprawdę duże.

Jak przebiega oddłużanie osoby fizycznej?

Proces oddłużania osoby fizycznej składa się z kilku etapów. Prawidłowe przejście przez każdy z nich zwiększa szansę na poprawę sytuacji finansowej takiej osoby. Właśnie dlatego wskazane jest, aby osoba dążąca do oddłużenia skorzystała z profesjonalnej pomocy prawnej. To nie tylko istotne wsparcie na każdym etapie, lecz także znacznie większa szansa na to, że oddłużanie zakończy się pełnym sukcesem.

Określenie sumy zobowiązań

Podstawowym etapem oddłużania osoby fizycznej jest dokładne określenie sumy posiadanego zadłużenia. Pod uwagę należy wziąć wszystkie posiadane kredyty, pożyczki czy chwilówki, a także inne zobowiązania, które ewentualnie mogą występować, na przykład niezapłacone rachunki, zaległości w opłacie czynszu, itp. Znając dokładną sumę zadłużenia, można zaplanować kolejne kroki – oczywiście z uwzględnieniem możliwości osoby zadłużonej.

Analiza sytuacji materialnej zadłużonego

Określenie sytuacji materialnej osoby zadłużonej jest szczególnie istotne, ponieważ pozwala ono na określenie możliwości w spłacie zobowiązań. Pod uwagę należy wziąć bieżące przychody i wydatki. Czasem okazuje się, że wyeliminowanie niektórych wydatków pozwala przynajmniej na częściową spłatę zobowiązań. To samo dotyczy posiadanego majątku czy możliwości zatrudnienia w lepiej płatnej pracy. Im bardziej kompleksowa analiza sytuacji materialnej zadłużonego, tym większa szansa na znalezienie sposobów na szybszą spłatę zobowiązań.

Negocjacje z wierzycielami

Bardzo ważnym etapem oddłużania osoby fizycznej są negocjacje z wierzycielami lub z komornikiem, jeśli rozpoczęto postępowanie egzekucyjne. Tego typu negocjacje często pozwalają na znalezienie rozwiązań, które są satysfakcjonujące dla każdej ze stron – zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzycieli. Niejednokrotnie firmy pożyczkowe skłonne są do obniżenia rat lub likwidacji części odsetek. O negocjacjach pisaliśmy w artykule negocjacje z firmą windykacyjną?

Stworzenie planu spłaty zobowiązań

Po negocjacjach z wierzycielami przychodzi czas na stworzenie planu spłaty zobowiązań. Tworząc taki plan, pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim możliwości finansowe i zarobkowe zadłużonego. Oczywiście im szybciej zostaną spłacone wszystkie zobowiązania, tym lepiej. Z drugiej jednak strony – często oddłużanie trwa kilka lat, z uwagi na dużą dumę zobowiązań. Znalezienie optymalnego rozwiązania, uwzględniającego oczekiwania wierzycieli, zwiększa szansę na powodzenia całego procesu.

Jak widać, oddłużanie osób fizycznych jest procesem złożonym i długotrwałym. Osoby, które sumiennie spłacają swoje zobowiązania w tym okresie, mogą liczyć na to, że po zrealizowaniu całego planu będą miały „czyste konto” – bez długów czy innych zobowiązań.

Oddłużanie w upadłości konsumenckiej – najważniejsze informacje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozwiązaniem, o którym często myślą osoby niemogące poradzić sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Niejednokrotnie oddłużanie i ogłoszenie upadłości są ze sobą powiązane. Osoby, w przypadku których sąd zatwierdził upadłość konsumencką, mogą ubiegać się o oddłużanie. 

Oddłużenie bez planu spłaty wierzycieli możliwe jest w sytuacji, gdy sąd nie będzie miał wątpliwości co do tego, że zadłużony nie jest w stanie spłacićw jakikolwiek sposów swoich zobowiązań, na przykład z uwagi na bardzo zły stan zdrowia.

Osoby, które chcą ubiegać się o oddłużanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, powinny zdecydować się na skorzystanie ze wsparcia prawnego. Znaczenie dla sądu ma bowiem prawidłowo przygotowany wniosek, a także wiele innych czynników. Niejednokrotnie procesy o oddłużenie są bardzo złożone i długotrwałe. Nic dziwnego – sąd musi podjąć niełatwą decyzję. Zdecydowanie więc przyda się tutaj wsparcie doświadczonego prawnika.

Oddłużanie osób fizycznych – podsumowanie

Osoby fizyczne, które mają wiele niespłaconych zobowiązań finansowych, powinny zacząć działać jak najszybciej. Przejście przez cały proces oddłużania – od określenia sumy zobowiązań finansowych i możliwości majątkowych, poprzez negocjacje z wierzycielami, aż po stworzenie planu spłaty – może być jedynym sposobem na odzyskanie płynności finansowej. Osoby, które decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i nie są w stanie spłacać zobowiązań, na przykład z uwagi na bardzo zły stan zdrowia, mogą ubiegać się o oddłużanie w sądzie. W ogromnej większości przypadków jednak jedynym sposobem na wyjście z długów jest wytrwała praca i dążenie do spłacenia wszelkich zobowiązań w całości. Korzystając z odpowiedniej pomocy prawnej, można liczyć na solidne wsparcie, dzięki któremu szanse na to, że oddłużanie osób fizycznych zakończy się sukcesem, będą o wiele większe.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Przebieg postępowania upadłościowego - utrata zarządu

Przebieg postępowania upadłościowego wiąże się z ogłoszeniem upadłości. Samo postępowanie ukierunkowane jest na zaspokojenie wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Jeśli zaistnieją ku temu racjonalne przesłanki to w wyniku postępowania upadłościowego przedsiębiorca może zachować własne przedsiębiorstwo. Poprzez likwidację majątku należącego do dłużnik następuje zaspokojenie wierzycieli i równocześnie może dojść do zapewnienia obrotu aktywów w gospodarce.…

Negocjacje z firmą windykacyjną – jak negocjować z wierzycielem?

Negocjacje z firmą windykacyjną mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. Ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawsze są odpowiednim wyjście z kłopotliwej sytuacji. Właściwe przeprowadzenie negocjacji pozwala na umorzenie zobowiązań nawet w 80%. Jak skutecznie negocjować z firmą windykacyjną? Dlaczego warto to robić i kiedy negocjacje z firmą windykacyjną mogą dawać dobre…

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem? Zgromadzenie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania