Upadłość konsumencka Grudziądz

Upadłość konsumencka Grudziądz. Upadłość jest dla dłużnika sposobem na wyjście z niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości uwalnia dłużnika od uporczywych egzekucji komorniczych czy natarczywej windykacji. Po ostatniej dużej nowelizacji Prawa upadłościowego w zasadzie każdy może ogłosić upadłość konsumencką. Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu postepowań upadłościowych i oddłużaniu osób fizycznych oraz firm. Właściciel kancelarii jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym z uprawnieniami syndyka. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną z gwarancją optymalnego sposobu na uzyskanie oddłużenia.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci zarząd nad swoim majątkiem. Syndyk dokonuje zaś jego sprzedaży celem zaspokojenia wierzycieli upadłego. Egzekucje komornicze są zawieszane i następnie umarzane. Windykacja prowadzona przez wierzycieli podlega zakończeniu. Po ustaleniu listy wierzycieli i upłynnieniu majątku upadłego postępowanie upadłościowe jest zakańczane i sąd ustala plan spłaty wierzycieli bądź umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłat.

Upadłość konsumencka Grudziądz – umorzenie zobowiązań

Jak już wyżej wskazaliśmy po zakończeniu postępowania upadłościowego sąd orzeka w zakresie sposobu umorzenia zobowiązań upadłego. Sąd może oddłużyć upadłego od razu – bez ustalania planu spłaty wierzycieli bądź też ustalić plan. W razie ustalenia planu spłaty po jego wykonaniu pozostała część zobowiązań zostanie umorzona.

Plan spłaty wierzycieli może być ustalony na okres:

  • do roku,
  • do dwóch lat,
  • na okres do 36 miesięcy,
  • na okres od 36 do 84 miesięcy.

Po ustaleniu planu spłaty upadły może otworzyć działalność gospodarczą bądź też znaleźć pracę z wyższym dochodem. Lepiej płatna praca nie może być podstawą do zmiany planu spłaty wierzycieli. W sytuacji zaś, gdy sytuacja upadłego pogorszy to możliwa jest zmiana planu w taki sposób, aby spłaty były mniejsze. Można wtedy również zawnioskować o umorzenie zobowiązań bez dalszego wykonywania planu spłaty.

Oddłużenie w upadłości – kancelaria prawna z uprawnieniami syndyka

Ogłoszenie upadłości jest bardzo ważną decyzją w życiu każdego dłużnika. Jakość sporządzonego wniosku oraz obsługa prawna w trakcie postępowania upadłościowego w istotny sposób mogą wpłynąć na sposób uzyskania umorzenia zobowiązań. Warto zatem, aby obsługa prawna była prowadzona przez doświadczonych praktyków Prawa upadłościowego. Jako kancelaria z uprawnieniami syndyka zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług. Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Rolnicy to grupa zawodowa, która dosyć często zmaga się z niemałymi przeciwnościami losu. Nie posiadają dużych marż i zazwyczaj generują dochód na zasadzie korzyści skali. Bywa, że różne zdarzenia losowe powodują konieczność restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, co pozwala ratować posiadany majątek. Co może zrobić rolnik w takiej sytuacji i na czym polega restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?Restrukturyzacja gospodarstwa…

Oddłużanie firmy i osób fizycznych

Oddłużanie firmy i osób fizycznych to wszystkie działania osłonowe dla dłużnika, których celem jest redukcja zadłużenia i optymalna ochrona majątku, przy uwzględnieniu interesów wierzycieli. Oddłużanie firm i osób fizycznych to niełatwy proces, ponieważ wierzyciele oczekują zaspokojenia w jak największym stopniu. Jak zatem doprowadzić do porozumienia tych stron?Możliwości jest kilkaA każda z nich zależy od indywidualnego…

Restrukturyzacja Słupsk Koszalin

Restrukturyzacja firmy w mieście Słupsk i Koszalin. Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców z całej Polski. Specjalizujemy się wyłącznie w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdyni lub Gdańsku bądź online za pomocą internetowego komunikatora video. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie restrukturyzacji każdego przedsiębiorstwa. Nasz zespół to doradca restrukturyzacyjny,…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania