Upadłość przedsiębiorcy osoby fizycznej

 

Upadłość przedsiębiorcy osoby fizycznej może okazać się przymusem dla niektórych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Czasy, w których przyszło obecnie prowadzić działalność gospodarczą są trudne ze względu na obostrzenia wynikające z panującej pandemii. Z tego względu warto przybliżyć zagadnienia, które weszły w życie 24 marca 2020 roku na mocy nowelizacji ustawy. Nowelizacja ta jest korzystna dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jej zapisy mogą okazać się wsparciem przede wszystkim dla przedsiębiorców, którym nie udało się zawnioskować o ogłoszenie upadłości w terminie, który jest przewidziany w ustawie.

 

 

Upadłość przedsiębiorcy osoby fizycznej – kogo dotyczy?

 

 

Na podstawie przepisów zawartych w Prawie Upadłościowym każda osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą może wnioskować o ogłoszenie upadłości. Wspomnianą regulację postrzega się więc jako gwarancję ogłoszenia upadłości dłużnika. Istotne jest to, że nowelizacja uchyla przepisy związane z oddaleniem wniosku o ogłoszone upadłości z powodu przekroczenia terminu na jego wniesienie. Pomimo takiej zmiany przedsiębiorca ogłaszający upadłość powinien mieć na uwadze ten termin, gdyż może on w pewien sposób oddziaływać na oddłużenie.

 

 

Jaki jest czas na złożenie wniosku?

 

 

Zgodnie z założeniem przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Czas ten liczy się od dnia, w którym powstał stan niewypłacalności. Natomiast o stanie niewypłacalności można mówić wówczas, gdy nie następuje regulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych dłużej niż trzy miesiące. W przypadku konsumenta nie ma ustawowego terminu na wniesienie wniosku o upadłość. Jet to bowiem uprawnienie konsumenta, ale nie obowiązek.

Jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca?

 

 

Liczy się czas. W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien zdecydować się na restrukturyzację swoich zobowiązań. Jeśli nie zakończy się to sukcesem lub nie będzie na to jakichkolwiek szans należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Pojawienie się zaniedbań z tym związanych może przyczynić się do ustalenia dłuższego planu spłaty wierzycieli. Jest to sytuacja trudna dla przedsiębiorcy, gdyż wiążę się z utratą wszystkiego, co budował przez lata. Jednakże podjęcie szybkich działań pozwoli na rozwiązanie zaistniałych problemów finansowych. Nie zaleca się, aby przedsiębiorca uciekał z majątkiem w wyniku darowizn lub sprzedaży. Takie działanie spowoduje, że dojdzie do ogłoszenia upadłości, ale zobowiązania nie ulegną umorzeniu. Poza tym należy liczyć się również z innymi sankcjami karnymi. Przedsiębiorca nie powinien również zaciągać nowych zobowiązań. Za szczególne zagrożenie uznać można tak zwane chwilówki, które w niczym nie pomagają, a jedynie pogarszają sytuację. Dalsze zadłużanie się w momencie gdy już było się niewypłacalnym będzie działać in minus na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli.

 

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumenta

Upadłość przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania upadłościowego złożonego z różnych etapów. Poza ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorce może ją ogłosić również konsument. To, jakie etapy będzie zawierać postępowanie uzależnione jest przed wszystkim od tego, czy upadłość dotyczy konsumenta czy przedsiębiorcy. Z jakich etapów składa się postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorcy? Jakie są etapy postępowania w…

Układ konsumencki a ochrona majątku

Jeżeli szukasz sposobów na oddłużenie i ochronę swojego majątku, układ w upadłości konsumenckiej (układ konsumencki) jest jednym z nich. Układ konsumencki jest działaniem przeznaczonym dla dłużników osiągających wyższe dochody. Jest to opcja dla tych, którzy chcą ochronić swój majątek. Na czym polega i jak wygląda układ konsumencki? [nc4wp_slogan title="Dowiedz się więcej o układzie konsumenckim." subtitle="Skontaktuj się…

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem? Zgromadzenie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania