Doradca restrukturyzacyjny

Jeżeli w Twojej firmie pojawiły się kłopoty z płynnością finansową bądź komornik zajmuje już konta potrzebny Ci doradca restrukturyzacyjny. Gdynia, Gdańsk – to nasze główne rejony działania, choć miasto nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ przeprowadzamy postępowania w całej Polsce. Jesteśmy dla Ciebie, aby pomóc Ci uporządkować sprawy firmy.

Doradca restrukturyzacyjny Gdynia.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to osoba, od której wymaga się interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu ekonomi, prawa, finansów, podatków oraz zarządzania. Dzięki temu doradca może przeprowadzić proces restrukturyzacji  lub upadłości firmy, które są zazwyczaj skomplikowane. Doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego ma szczególne znaczenie w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, które trzeba przeprowadzić w zaledwie trzy miesiące. Osoba z licencją doradcy restrukturyzacyjnego może wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, takie jak: porady, opinie i wyjaśnienia. Przy tym jest uprawniona do świadczenia usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Może zatem reprezentować swoich klientów w sądzie w sprawach restrukturyzacyjno – upadłościowych.

Doradca restrukturyzacyjny Gdynia: pełnione funkcje

Doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję syndyka lub tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym. W postępowaniu restrukturyzacyjnym doradca pełni funkcję:

  • nadzorcy układu (w postępowaniu o zatwierdzeniu układu),
  • nadzorcy sądowego (w przyspieszonym postępowaniu układowym lub w postępowaniu układowym),
  • zarządcy sądowego (postępowanie sanacyjne).

Dodatkowo doradca restrukturyzacyjny reprezentuje dłużnika lub wierzyciela w charakterze profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Doradca restrukturyzacyjny.  W czym może być pomocny?

Doradca restrukturyzacyjny udziela zarówno porad, jak i wyjaśnień związanych z restrukturyzacją i upadłością. Tylko doradca restrukturyzacyjny może nadzorować postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa. Można zatem nazwać go lekarzem dla przedsiębiorstw i firm, borykających się z problemem wypłacalności. Prawo restrukturyzacyjne daje dłużnikowi i doradcy szereg narzędzi, dzięki którym przedsiębiorstwo może uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości. Korzystanie z nich nie jest jednak łatwe i wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia.

Zadanie doradcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym polega na znalezieniu przyczyn powstania problemów związanych z wypłacalnością. Konieczny jest audyt przedsiębiorstwa, a na jego podstawie dobiera się odpowiednie środki restrukturyzacyjne. Oczywiście to dłużnik zna najlepiej swoje przedsiębiorstwo i zazwyczaj wystarczy rozmowa, aby znaleźć nierentowne działy firmy. Doradca analizuje sytuację i wskazuje przedsiębiorcy, które z czterech postępowań restrukturyzacyjnych będzie dla niego najwłaściwsze. Przygotowuje też wniosek o otwarcie postępowania, sporządza plan restrukturyzacji i szereg innych, wymaganych dokumentów.

Doradca restrukturyzacyjny – wsparcie dla Twojej firmy

Doradca restrukturyzacyjny jest predysponowany do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji i uratowania przedsiębiorcy przed koniecznością ogłoszenia upadłości. Zespół naszej kancelarii składa się z interdyscyplinarnych specjalistów z dziedziny prawa i ekonomii. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu. Zarówno stacjonarnie w Gdyni i Gdańsku, jak i przez internet. Lokalizacja nie ogranicza nas w działaniach i w udzielaniu wsparcia. 

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja spółki z o.o. - zatwierdzony układ z wierzycielami

W postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez naszą kancelarię sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ zawarty przez wierzycieli. Tym samym restrukturyzacja spółki z o.o. została przeprowadzona z powodzeniem w niespełna sześć miesięcy od otwarcia postępowania. Kwota zobowiązań wynosiła około 1,8 mln zł.Liczba wierzycieli objętych układem - 57.Układ zakładał redukcję niektórych zobowiązań o 30% przy całkowitej redukcji odsetek oraz zaprzestaniu…

Restrukturyzacja Słupsk Koszalin

Restrukturyzacja firmy w mieście Słupsk i Koszalin. Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców z całej Polski. Specjalizujemy się wyłącznie w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdyni lub Gdańsku bądź online za pomocą internetowego komunikatora video. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie restrukturyzacji każdego przedsiębiorstwa. Nasz zespół to doradca restrukturyzacyjny,…

Przebieg postępowania upadłościowego - utrata zarządu

Przebieg postępowania upadłościowego wiąże się z ogłoszeniem upadłości. Samo postępowanie ukierunkowane jest na zaspokojenie wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Jeśli zaistnieją ku temu racjonalne przesłanki to w wyniku postępowania upadłościowego przedsiębiorca może zachować własne przedsiębiorstwo. Poprzez likwidację majątku należącego do dłużnik następuje zaspokojenie wierzycieli i równocześnie może dojść do zapewnienia obrotu aktywów w gospodarce.…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania