Plan spłaty wierzycieli – oddłużanie upadłego

Plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli ustala się w ramach czterech wariantów. Różnią się one między sobą okresem, na który je przyjęto. W pierwszym przypadku plan spłaty określa się na rok czasu. Plan spłaty wierzycieli można wyznaczyć również na czas dwóch lat. Inną możliwością jest okres do 36 miesięcy oraz od 36 do 84 miesięcy.

Plan spłaty wierzycieli – kiedy się go nie ustala?

Sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jest to sytuacja, którą rzadko się spotyka. Prawo upadłościowe daje możliwość oddłużenia bez planu spłaty wówczas, gdy zaistnieją wyjątkowe sytuacje. Takie wyjątkowe sytuacje sprawiają, że dłużnik nie dysponuje możliwościami, które miałyby wpływ na poprawę jego sytuacji. Jako przykład podać można ciężką chorobę. Obowiązujące regulacje prawne mają oddziaływać motywująco na dłużnika. Powoduje to, że dłużnik ma działać na rzecz posiadania dochodu i wykonywania planu spłaty wierzycieli. Zauważyć należy, że sąd nie nakaże dłużnikowi pracy ponad jego możliwości fizyczne, czy też obowiązujące normy czasu pracy. Może jednak działać motywująco do tego, aby dłużnik generował większy dochód ze względu na doświadczenie zawodowe, czy też posiadane wykształcenie.

Ustalanie planu spłaty wierzycieli

W celu ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd uwzględnia szereg czynników. Zalicza się do nich między innymi możliwości zarobkowe upadłego. Poza tym sąd bierze również pod uwagę potrzeby związane z utrzymaniem się upadłego oraz osób, które znajdują się na jego utrzymaniu. Ważne są również potrzeby mieszkaniowe upadłego i rodziny znajdującej się na jego utrzymaniu. Plan spłaty wierzycieli ustala się także przy uwzględnieniu kwoty niespłaconych wierzytelności.

Nie da się w sposób jednoznaczny wskazać czym tak naprawdę są możliwości zarobkowe. Zauważyć należy jednak, że możliwościami zarobkowymi nie są obecnie uzyskiwane dochody. Sąd w celu określenia możliwości zarobkowych analizuje obecną sytuację materialną, a także posiadane doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności oraz kwalifikacje upadłego. Istotne dla upadłego jest to, aby we wniosku o ogłoszenie upadłości zastosować taką argumentacje, aby sąd przyjął średnie koszty utrzymania, a nie te kształtujące się na minimalnym poziomie. Ma to wpływ na wysokość miesięcznej raty określonej w planie spłaty wierzycieli.

Czas trwania planu spłaty wierzycieli

Czas trwania planu spłaty wierzycieli może być różny. Jeśli wierzyciel spłaci co najmniej 70% zobowiązań, które objęto planem spłaty to wówczas określa się go maksymalnie na rok. W sytuacji, gdy nastąpiła spłata zobowiązań w wysokości co najmniej 50% to plan spłaty ustala się na nie dłużej niż dwa lata. Powyższe sytuacje są rzadkie i z tego względu najczęściej plan spłaty wierzycieli uzależniony jest od tego w jaki sposób dłużnik spowodował swoją niewypłacalność albo czy przyczynił się do jej zwiększenia w istotny sposób. Jeśli dłużnik działał w sposób umyślny albo poprzez rażące niedbalstwo to plan spłaty wierzycieli ustalany jest na okres od 36 do 84 miesięcy.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Prawnik w upadłości konsumenckiej. Czy jest potrzebny?

Upadłość konsumencka – czy prawnik jest potrzebny? Upadłość konsumencka jest ogłaszana coraz częściej. Z roku na rok liczby rosną, a świadomość dłużników pogłębia się. Po nowelizacji Prawa upadłościowego z 2019 roku w zasadzie każdy ma szansę na uzyskanie oddłużenia. Skoro tylko w niektórych przypadkach odmawia się umorzenia zobowiązań, czy prawnik w upadłości konsumenckiej w ogóle…

Restrukturyzacja spółki z o.o. - zatwierdzony układ z wierzycielami

W postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez naszą kancelarię sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ zawarty przez wierzycieli. Tym samym restrukturyzacja spółki z o.o. została przeprowadzona z powodzeniem w niespełna sześć miesięcy od otwarcia postępowania. Kwota zobowiązań wynosiła około 1,8 mln zł.Liczba wierzycieli objętych układem - 57.Układ zakładał redukcję niektórych zobowiązań o 30% przy całkowitej redukcji odsetek oraz zaprzestaniu…

Likwidacja masy upadłości

Przebieg postępowania upadłościowego składa się z różnych etapów. Jednym z nich jest likwidacja masy upadłości. Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Z tego względu składniki majątku dłużnika tworzą masę upadłości, która ulega likwidacji. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Przebieg postępowania upadłościowego -…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania