Prawnik w upadłości konsumenckiej. Czy jest potrzebny?

Upadłość konsumencka – czy prawnik jest potrzebny?

Upadłość konsumencka jest ogłaszana coraz częściej. Z roku na rok liczby rosną, a świadomość dłużników pogłębia się. Po nowelizacji Prawa upadłościowego z 2019 roku w zasadzie każdy ma szansę na uzyskanie oddłużenia. Skoro tylko w niektórych przypadkach odmawia się umorzenia zobowiązań, czy prawnik w upadłości konsumenckiej w ogóle jest potrzebny?

Prawnik w upadłości konsumenckiej – czy jest konieczny?

Sporządzenie wniosku o upadłość jest w zasięgu osoby nieposiadającej żadnej wiedzy prawniczej. Czy w takim razie korzystanie z usług prawnika ma w ogóle sens? Jak najbardziej. Sporządzenie wniosku to nie wszystko.

Uzyskaj oddłużenie w upadłości konsumenckiej.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Dłużnicy z reguły nie mają wiedzy, w jaki sposób prowadzone są postępowania upadłościowe. Nie wiedzą czego się spodziewać i nie znają zasad zajmowania dochodu przez syndyka. Zwykle mają problem na kluczowym etapie postępowania, który polega na ustaleniu planu spłaty wierzycieli bądź uzyskaniu umorzenia zobowiązań.

Kiedy prawnik nie jest potrzebny?

W mało skomplikowanych sytuacjach dłużnik może poradzić sobie bez pomocy prawnika. Do takich zalicza się sytuacja w której:

 • dłużnik nie prowadził działalności gospodarczej;
 • upadły nie posiada nieruchomości;
 • dłużnik nie ma wielu wierzycieli;
 • zarobki dłużnika odpowiadają jego aktualnemu dochodowi.

Prawnik w upadłości konsumenckiej – czemu dobrze jest mieć profesjonalnego pełnomocnika?

Dłużnik nie może zakładać, że wszystko potoczy się po jego myśli. Kiedyś zgłosiła się do nas klientka, której postępowanie upadłościowe trwało już trzy lata. Nie wynikało to ze stopnia skomplikowania, ani z tego, że miała wielu wierzycieli. Problemem była konieczność sporządzenia wniosku o umorzenie zobowiązań i ustosunkowania się do pism wierzycieli.

Dłużnik, dla którego środowisko sądowe nie jest codziennością, podobnie jak zagadnienia z prawa upadłościowego – ma prawo nie znać specyfiki postępowania upadłościowego. Nawet rzetelne sporządzenie wniosku, nie zapewnia spokoju na dalszym etapie postępowania. Trzeba bowiem pamiętać, że postępowanie upadłościowe co do zasady jest skomplikowane.

Do czego przydaje się prawnik w upadłości konsumenckiej?

 1. Prawidłowo sporządzi wniosek, uwzględniając przy tym orzecznictwo sądów upadłościowych.
 2. Doradzi w zakresie współpracy z syndykiem.
 3. Będzie kontrolował działania syndyka.
 4. Wykona wniosek o zmniejszenie wysokości zajęcia dochodu upadłego.
 5. Sporządzi wniosek o uzyskanie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.
 6. Sporządzi wniosek umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli.
 7. Będzie reprezentował dłużnika na rozprawie o umorzenie zobowiązań/ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Podsumowanie

W naszej kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę prawną oraz prawników specjalizujących się w prawie upadłościowym. Prawo upadłościowe to skomplikowana dziedzina prawa, dlatego warto sięgać po pomoc tych, którzy się w niej specjalizują.

Pamiętaj, że sporządzenie wniosku z zachowaniem wymogów formalnych może być niewystarczające do szybkiego uzyskania oddłużenia. Choć koszt obsługi prawnej w postępowaniu upadłościowym jest zazwyczaj dla dłużnika dość wysoki, właściwa obsługa prawna zapewniona przez wyspecjalizowanego prawnika, rekompensuje poniesione koszty. Dzieje się tak np. za sprawą szybszego uzyskania oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Szukasz prawnika w upadłości w Gdyni bądź Gdańsku? Zgłoś się do nas. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną Twojej sprawy.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja spółki z o.o. - zatwierdzony układ z wierzycielami

W postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez naszą kancelarię sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ zawarty przez wierzycieli. Tym samym restrukturyzacja spółki z o.o. została przeprowadzona z powodzeniem w niespełna sześć miesięcy od otwarcia postępowania. Kwota zobowiązań wynosiła około 1,8 mln zł.Liczba wierzycieli objętych układem - 57.Układ zakładał redukcję niektórych zobowiązań o 30% przy całkowitej redukcji odsetek oraz zaprzestaniu…

Upadłość firmy - kiedy można ją ogłosić?

Upadłość firmy w sposób ścisły związana jest z jej niewypłacalnością. To właśnie niewypłacalność przedsiębiorstwa traktuje się jako przesłankę do ogłoszenia przez firmę upadłości. Odwołując się do art. 11 Prawa upadłościowego zauważyć można, że o niewypłacalności dłużnika mówi się wówczas, gdy nie dokonuje on regulowania zobowiązań wymagalnych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeśli dojdzie do…

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem? Zgromadzenie…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania