Restrukturyzacja Słupsk Koszalin

Restrukturyzacja firmy w mieście Słupsk i Koszalin. Zajmujemy się obsługą przedsiębiorców z całej Polski. Specjalizujemy się wyłącznie w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdyni lub Gdańsku bądź online za pomocą internetowego komunikatora video. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie restrukturyzacji każdego przedsiębiorstwa. Nasz zespół to doradca restrukturyzacyjny, doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci. Łączymy wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, ekonomii i podatków w celu ratowania firm przed upadłością.

https://www.youtube.com/watch?v=qrc7Dn22V1g

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja firmy polega na dokonywaniu zmian w sferze operacyjnej i majątkowej przedsiębiorstwa. Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przedsiębiorstwa przed upadłością. Pozwala zatem na ochronę jego majątku przy jednoczesnej redukcji zobowiązań. 

Postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorca przeprowadza wraz z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Obecnie dostępnych jest pięć rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. W trakcie postępowania sporządza się plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe dla wierzycieli i zbiera się głosy od wierzycieli celem przyjęcia układu. Po spełnieniu wskazanych w prawie restrukturyzacyjnym kryteriów układ zostaje przyjęty przez wierzycieli. Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu powoduje umorzenie egzekucji komorniczych. W wyniku wykonania układu dochodzi zazwyczaj do redukcji zobowiązań przedsiębiorstwa. Ich redukcja może sięgać nawet 90%. Za zgodą wszystkich wierzycieli możliwa jest redukcja nawet w 100%.

Restrukturyzacja Słupsk Koszalin. Ile kosztuje restrukturyzacja? 

Postępowanie restrukturyzacyjne wiąże się dla dłużnika z koniecznością poniesienia kosztów. To, ile kosztuje restrukturyzacja firmy opisaliśmy na naszym blogu. Zestawiając wysokość kosztów postępowania restrukturyzacyjnego z widmem upadłości oraz możliwością uzyskania czasami dość znacznej redukcji zobowiązań, możemy dość łatwo przekonać się o korzyściach płynących z restrukturyzacji.

Kto może wnioskować o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego o otwarcie postępowania może wnioskować przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Firma jest niewypłacalna, jeśli nie reguluje swoich zobowiązań przez okres przekraczający trzy miesiące. Zagrożenie niewypłacalnością ma miejsce, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, iż w najbliższym czasie może stać się niewypłacalny.

Jaka jest alternatywa dla restrukturyzacji?

Przedsiębiorca może podjąć negocjacje z wierzycielami, borykać się z postępowaniami egzekucyjnymi bądź ogłosić upadłość. Negocjacje mają sens, jeśli wierzycieli nie jest wielu. Egzekucja komornicza i upadłość prowadzą do likwidacji majątku i zakończenia bytu przedsiębiorstwa. W komparacji z restrukturyzacją są zatem z ekonomicznego względu o wiele gorszym rozwiązaniem.

Restrukturyzacja Słupsk Koszalin. Podsumowanie

Misją naszej kancelarii jest ochrona przedsiębiorców przed niewypłacalnością i koniecznością ogłaszania upadłości. Przez lata operowania na rynku zdobyliśmy doświadczenie pozwalające nam na oddłużenie każdego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, co do zasady, odbywa się na Zgromadzeniu wierzycieli. Zgromadzenie jest zwoływane przez sędziego – komisarza, bądź nadzorcę układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu). W postępowaniu o zatwierdzenie układu głosowanie może odbywać się z pominięciem Zgromadzenia wierzycieli. Dlaczego zatem zwołuje się Zgromadzenie wierzycieli i jak wygląda głosowanie nad układem? Zgromadzenie…

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką? To pytanie zadają sobie najczęściej osoby, które nie są wstanie uregulować swoich zobowiązań finansowych. Jeśli poziom posiadanych zobowiązań przekracza możliwości finansowe dłużnika skuteczne ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się najlepszym wyjściem. Czym jest upadłość konsumencka? Najogólniej rzecz ujmując istota upadłości konsumenckiej sprowadza się do oddłużenia upadłego. Jednakże spotkać można się z…

Likwidacja masy upadłości

Przebieg postępowania upadłościowego składa się z różnych etapów. Jednym z nich jest likwidacja masy upadłości. Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Z tego względu składniki majątku dłużnika tworzą masę upadłości, która ulega likwidacji. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Przebieg postępowania upadłościowego -…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania