Restrukturyzacja firmy budowlanej – jak ją przeprowadzić?

Jeśli rozważasz restrukturyzację firmy budowlanej, pamiętaj, że czas może działać na Twoją niekorzyść. Narastające problemy powodują coraz większe, a często nieodwracalne szkody w przedsiębiorstwie. W związku z tym nie warto odkładać podjęcie działań restrukturyzacyjnych na później. Jak uratować się przed trwałą niewypłacalnością i przed upadłością? Kryzysy to normalne zjawisko w środowisku gospodarczym, również w branży budowlanej. Należy się przed nimi bronić i przede wszystkim, zabezpieczać przedsiębiorstwo przed upadłością. Z tego artykułu dowiesz się, jakie korzyści niesie ze sobą restrukturyzacja firmy budowlanej.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak działamy!

Kontakt

Lipiński i Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna

Jeśli zastanawiasz się, jak przeprowadzić restrukturyzację firmy budowlanej, skontaktuj się z nami. Mamy za sobą z sukcesem przeprowadzone restrukturyzacje dużych spółek działających w branży budowlanej. W naszej kancelarii na co dzień tłumaczymy szczegóły restrukturyzacji przedsiębiorstw i udzielamy wsparcia na każdym etapie procesu. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a nowe postępowanie restrukturyzacyjne traktujemy jak nowy projekt. Tylko takie podejście pozwala bowiem na skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji.

Restrukturyzacja firmy budowlanej – początek

Firmy budowlane mają zwykle wielu wierzycieli. Często wyklucza to powodzenie pozasądowych działań restrukturyzacyjnych (negocjacje z wierzycielami bądź mediacje sądowe). Jest tak, ponieważ ciężko dojść do porozumienia ze wszystkimi wierzycielami. Jeżeli istnieje zagrożenie niewypłacalności lub ten stan już zaistniał – pora na postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie może ochronić majątek przedsiębiorstwa i zapewnić kontynuowanie działalności operacyjnej.

Restrukturyzacja firmy budowlanej pozwala zmniejszyć wysokość zobowiązań. W trakcie trwającego postępowania dłużnik nie musi regulować tych zobowiązań, które zostały objęte układem. To czas na złapanie oddechu i dokonanie zmian w działalności firmy. W tym czasie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny będzie nadzorował postępowanie i wspierał dłużnika w negocjacjach z wierzycielami.

Restrukturyzacja firmy budowlanej – korzyści

Restrukturyzacja firmy budowlanej daje dłużnikowi cały wachlarz możliwości. Pozwala na:

  • zawieszenie egzekucji komorniczej,
  • uchylenie powstałych zajęć komorniczych,
  • zawieszenie spłat na czas postępowania,
  • zminimalizowanie zobowiązań,
  • zmianę terminów płatności zobowiązań lub ich odroczenie,
  • zachowanie majątku przedsiębiorstwa,
  • ochronę zarówno przed upadłością, jak i przed komorniczymi egzekucjami.

Jeżeli rozważasz restrukturyzację firmy budowlanej, skontaktuj się z naszą kancelarią. Oferujemy kompleksową obsługę prawno-ekonomiczną Twojej sprawy. W skład naszego zespołu wchodzą: licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, prawnicy i ekonomiści. Z powodzeniem przeprowadzamy restrukturyzację przedsiębiorstw, a proces restrukturyzacji nie ma przed nami żadnych tajemnic.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja spółki z o.o. - zatwierdzony układ z wierzycielami

W postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez naszą kancelarię sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ zawarty przez wierzycieli. Tym samym restrukturyzacja spółki z o.o. została przeprowadzona z powodzeniem w niespełna sześć miesięcy od otwarcia postępowania. Kwota zobowiązań wynosiła około 1,8 mln zł.Liczba wierzycieli objętych układem - 57.Układ zakładał redukcję niektórych zobowiązań o 30% przy całkowitej redukcji odsetek oraz zaprzestaniu…

Likwidacja masy upadłości

Przebieg postępowania upadłościowego składa się z różnych etapów. Jednym z nich jest likwidacja masy upadłości. Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Z tego względu składniki majątku dłużnika tworzą masę upadłości, która ulega likwidacji. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Przebieg postępowania upadłościowego -…

Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumenta

Upadłość przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania upadłościowego złożonego z różnych etapów. Poza ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorce może ją ogłosić również konsument. To, jakie etapy będzie zawierać postępowanie uzależnione jest przed wszystkim od tego, czy upadłość dotyczy konsumenta czy przedsiębiorcy. Z jakich etapów składa się postępowanie upadłościowe dotyczące przedsiębiorcy? Jakie są etapy postępowania w…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania