Oddłużenie spółki z o.o.

Czy oddłużenie spółki z o.o. jest możliwe? To pytanie zadaje sobie z pewnością wielu przedsiębiorców, którzy wybrali tą formę prowadzenia swojej działalności.
Spółki z o.o. to jedne z najpopularniejszych wyborów wśród spółek, a ich funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Z tych przepisów (oraz Ordynacji podatkowej) wynika zaś ewentualna odpowiedzialność zarządu spółki za zobowiązania spółki.

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji firmy.

Skontaktuj się z nami - 58 352 1343 i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Kontakt

Czy spółka może umorzyć swoje długi w obliczu problemów finansowych?

Zacznijmy od tego jak wielkie te problemy są. Jeśli spółka jest niewypłacalna to są to przesłanki do tego, aby złożyć wniosek o jej upadłość. Za niewypłacalność przyjmuje się sytuacje, w której:

 1. spółka nie ma zdolności do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych i spółka nie reguluje ich dłużej niż trzy miesiące lub
 2. zobowiązanie pieniężne przekraczają wartość majątku spółki i ten stan trwa ponad 24 miesiące.

W tych dwu wypadkach, konieczne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, na które spółka ma dokładnie 30 dni. Na członkach zarządu spoczywa odpowiedzialność za terminowe złożenie wniosku do sądu. Co do zasady, wspólnicy są oddzielnym podmiotem od spółki i nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania swoim majątkiem. Nie dotyczy to jednak zarządu spółki z o.o. Jednak są sytuacje, w których zarząd (art. 299 ksh lub art. 116 Ordynacji podatkowej) przejmuje solidarnie odpowiedzialność za długi spółki. Stanie się tak gdy majątek przedsiębiorstwa nie jest w stanie pokryć zobowiązań wobec wierzycieli, czyli gdy egzekucje komornicze okazały się bezskuteczne.

Wracając do oddłużenia: według Prawa upadłościowego, umorzenie długów upadłego w postępowaniu upadłościowym jest możliwe tylko dla osób fizycznych (upadłość konsumencka). Natomiast w postępowaniu upadłościowym dla spółek nie przewidziano takiego rozwiązania. Spółka na skutek ogłoszenia upadłości zostanie bowiem zlikwidowana. Jakie rozwiązania zatem są w zasięgu spółki z o.o.?

Oddłużenie spółki z o.o., czyli o roli restrukturyzacji.

Spółka z o.o. może częściowo zmniejszyć swoje długi w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest utrzymanie firmy „przy życiu” i umożliwienie jej dalszego funkcjonowania. Restrukturyzacja dąży również do wzmocnienia jej działania, aby zapobiec utracie płynności finansowej.

Prawo restrukturyzacyjne daje możliwość przeprowadzenia czterech procedur, które nie pozwalają na doprowadzenie do upadłości spółki:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe.
 3. Postępowanie układowe.
 4. Wszczęcie postępowania sanacyjnego.

Więcej o restrukturyzacji spółki przeczytają Państwa w artykule na naszym blogu bądź w artykule restrukturyzacja Gdańsk Gdynia Elbląg.

Warto jedynie w tym miejscu wspomnieć, że odłużenie spółki z o.o. poprzez restrukturyzację jest obecnie bardzo popularne. Jest to bowiem skuteczne narzędzie do:

 • ochrony majątku spółki z o.o.,
 • ochrony spółki przed egzekucjami komorniczymi,
 • zmniejszenia wysokości długów spółki z o.o.,
 • ochrony członków zarządu spółki przed odpowiedzialnością za jej długi,
 • zmiany strategii biznesowej.

O oddłużeniu spółki z o.o. pisaliśmy również na stronie naszej kancelarii dedykowanej restrukturyzacji przedsiębiorstw: https://lipinskikancelaria.pl/oddluzenie-spolki-z-o-o-na-czym-polega/.

Jeśli nie restrukturyzacja, to co?

Jeśli przeprowadzenie restrukturyzacji nie doprowadzi do zawarcia układu z wierzycielami to pozostaje ogłoszenie upadłości. Należy w tym miejscu przypomnieć o obowiązku terminowego złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. , czyli w terminie 30 dni od momentu pojawienia stanu niewypłacalności. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się konsekwencje dla członków zarządu:

 • odpowiadanie własnym majątkiem za długi spółki;
 • nałożenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • odpowiedzialności karnej.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki rozpoczyna się od złożenia wniosku do Sądu rejonowego (wydział gospodarczy) właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa.

Po rozpatrzeniu wniosku i ogłoszeniu upadłości przez sąd do postępowania włącza się syndyk. Do zadań syndyka należy upłynnienie majątku spółki, aby zaspokoić wierzycieli. Zakończenie postępowania upadłościowego skutkuje zakończeniem prowadzenia działalności przez spółkę i wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.

O autorze

Krzysztof Lipiński

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.
Właściciel kancelarii

[email protected]

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Upadłość konsumencka 2021 - raport

W pierwszej połowie roku 2021 podejrzewaliśmy, że liczba ogłoszonych upadłości wyniesie 16 500. Okazało się, że rzeczywistość potrafi zaskoczyć nawet praktyków z wieloletnim doświadczeniem. W 2021 roku ogłoszono aż 18 205 upadłości konsumenckich. Z czego to wynika? Przeczytaj artykuł do końca, aby poznać szczegółowe dane dotyczące upadłości. Upadłość konsumencka 2021 - raport kancelarii za miniony…

Oddłużanie chwilówek i parabanków

W trudnej sytuacji finansowej darmowa chwilówka brzmi zbawiennie. Niestety bardzo łatwo wpaść w pułapkę szybkiego pożyczania. Mija termin spłaty, a środków na spłatę pożyczki nadal brakuje. Jak i kiedy może się odbyć oddłużanie chwilówek i parabanków? Jak odzyskać płynność finansową? Utrata zdolności płatniczej – czego nie robić? Jeżeli dłużnik utracił płynność finansową, pod żadnym pozorem,…

Likwidacja masy upadłości

Przebieg postępowania upadłościowego składa się z różnych etapów. Jednym z nich jest likwidacja masy upadłości. Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Z tego względu składniki majątku dłużnika tworzą masę upadłości, która ulega likwidacji. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Przebieg postępowania upadłościowego -…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania