Restrukturyzacja przedsiębiorstwa działającego w branży usługowej

STAN FAKTYCZNY

Klient zgłosił się do nas na wczesnym etapie problemów z płynnością finansową (czyli w najlepszym momencie na wdrożenie środków restrukturyzacyjnych). Wszelkie zobowiązania spłacał  bowiem jeszcze terminowo. Wśród wierzycieli były wyłącznie banki. Dłużnik prowadził działalność jednoosobową oraz w formie spółki z o.o. Była to działalność o charakterze usługowym (branża finansowa oraz wynajem nieruchomości). Klient skonsumował już niemal wszystkie oszczędności i w terminie dwóch – trzech miesięcy utraciłby płynność finansową. Wiązałoby się to z koniecznością sprzedaży części majątku nieruchomego. Głównym problemem były zadłużenia w bankach uzyskane na osobę fizyczną. Spółka nie posiadała dużego zadłużenia. Zadłużenie sięgało 1,5 mln złotych i składało się z zobowiązań zabezpieczonych hipotekami, jak i zobowiązań niezabezpieczonych. Głównym problemem były zobowiązania niezabezpieczone uzyskane na osobę fizyczną. Wśród wierzycieli było trzech wierzycieli z zabezpieczeniem hipotecznym oraz trzech wierzycieli niezabezpieczonych.

RESTRUKTURYZACJA I NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI

Bezpośrednią przyczyną powstania trudności z wypłacalnością była zmiana otoczenia gospodarczego na skutek pandemii COVID-19. Głównym i jedynym środkiem restrukturyzacyjnym była restrukturyzacja zadłużenia. Konieczne było zmniejszenie wysokości miesięcznych obciążeń wynikających z płaconych rat kredytowych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności dłużnikowi zależało na tym, aby nie było widocznych opóźnień w BIK.

Mając powyższe na uwadze zaproponowaliśmy klientowi restrukturyzację zadłużenia, ale w oparciu o przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostawiliśmy jako rozwiązanie awaryjne.

UKŁAD Z WIERZYCIELAMI

Dla dłużnika wystarczające okazało się zawarcie porozumienia z bankami, które nie miały zabezpieczenia hipotecznego. Negocjacje z wierzycielami przyniosły akceptowalny przez dłużnika rezultat. Wysokość miesięcznych obciążeń wynikających z niezabezpieczonych kredytów zmniejszyła się bowiem o połowę (na skutek zmiany harmonogramów spłat). Negocjacje trwały niecałe trzy miesiące (czyli znacznie szybciej niż w postępowaniu restrukturyzacyjnym). Klient nie ma opóźnień w BIK, co było dla niego kwestią kluczową.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Negocjacje z firmą windykacyjną – jak negocjować z wierzycielem?

Negocjacje z firmą windykacyjną mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. Ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawsze są odpowiednim wyjście z kłopotliwej sytuacji. Właściwe przeprowadzenie negocjacji pozwala na umorzenie zobowiązań nawet w 80%. Jak skutecznie negocjować z firmą windykacyjną? Dlaczego warto to robić i kiedy negocjacje z firmą windykacyjną mogą dawać dobre…

Lista wierzytelności - postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe charakteryzuje się pewnymi cechami, do których należy występowanie określonych jego etapów. Jednym z nich jest sporządzenie listy wierzytelności. Jej opracowaniem zajmuje się syndyk. Lista wierzytelności składa się z wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. Poza nimi na liście znajdują się grupy wierzycieli uwzględnione przez syndyka z urzędu. Lista wierzytelności w czasie postępowania upadłościowego Sporządzenie…

Układ z wierzycielami w upadłości konsumenckiej

Układ z wierzycielami w upadłości konsumenckiej określa się jako jeden ze sposobów na oddłużenie. Ten rodzaj postępowania kierowany jest w głównej mierze dla dłużników, którzy generują wysokie dochody. Można stwierdzić, że takim sposobem oddłużenia w upadłości są zainteresowani dłużnicy, który chcą chronić własny majątek. Układ z wierzycielami w upadłości - charakterystyka Zdecydowana część postępowania odbywa…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania