Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

SYTUACJA FINANSOWO – MAJĄTKOWA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego nastąpiło na skutek kilku zdarzeń. Do głównych należały:

  • wystąpienie susz w latach poprzednich,
  • problem z zacieleniem krów w 2019 roku,
  • skutki epidemii COVID-19,
  • awarie sprzętu, którymi dłużnik świadczył usługi rolnicze.

Podstawowym przedmiotem działalności Gospodarstwa  były usługi rolnicze (koszenie, utrzymywanie terenów zielonych, obsiewanie). Dłużnik zajmuje się również produkcją roślinną (zboża) i zwierzęcą (bydło).

Szacunkowa wartość nieruchomości wraz z zabudowaniami – 1.100.000,00 zł.

Szacunkowa wartość ruchomości 395.000,00 zł.

Szacunkowa wartość inwentarza żywego 98.000,00 zł.

Łączna kwota zobowiązań wynosiła 570.221,00 zł.

UKŁAD Z WIERZYCIELAMI

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego zakładała:

  • rozwijanie usług rolniczych,
  • przekwalifikowanie się na ekologiczną produkcję roślinną,
  • zwiększenie liczby bydła do 40 sztuk do 2026 roku (posiadana infrastruktura nie wymagała ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych),
  • restrukturyzację zadłużenia.

Wierzyciele zostali podzieleni na 4 grupy. Układ został przyjęty w dwóch grupach. W ujęciu kapitałowym do zawarcia układu zabrakło jedynie 2%.

DALSZE NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI

Pomimo niezawartego układu dalej zajmowaliśmy się restrukturyzacją gospodarstwa rolnego. Nakreślona przez nas wizja restrukturyzacji przekonała bowiem najważniejszego wierzyciela. Był to wierzyciel największy kwotowo, który udzielił finansowania na traktor. Traktor ten miał ustanowione zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego. Wierzyciel wypowiedział natomiast umowę. Utrata przez rolnika tej maszyny pogłębiła by jego kłopoty z wypłacalnością.

Na skutek przeprowadzonych negocjacji doszło do zawarcia porozumienia z tym wierzycielem – na warunkach  zaproponowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Po zawarciu porozumienia zostały również ustalone nowe warunki spłaty z pozostałymi wierzycielami.

Takim sposobem pomimo niezawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym udało nam się skutecznie przeprowadzić restrukturyzację finansową gospodarstwa rolnego.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Popularność restrukturyzacji rośnie z roku na rok – pozwala ona bowiem na ochronę majątku przedsiębiorcy przy równoczesnej redukcji zobowiązań i ochronie przed egzekucją komorniczą. W 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze masowo wszczynali postępowanie restrukturyzacyjne. Było to oczywiście związane z trwająca epidemią koronawirusa. Spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, restrukturyzacja firmy jednoosobowej miała najczęściej miejsce. Warto…

Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłość konsumencka Gdynia. Kancelaria Lipiński i Wspólnicy ma swoje biura w Gdyni i Gdańsku. Specjalizujemy się wyłącznie w Prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, dzięki temu jesteśmy skuteczni w swych działaniach. Właściciel kancelarii jest doradcą restrukturyzacyjnym z uprawnieniami syndyka. Pozostała część zespołu to prawnicy z dużym doświadczeniem w obsłudze osób nadmiernie zadłużonych. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość…

Uprawnienia upadłego w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka - uprawnienia upadłego Uprawnienia upadłego stanowią ważny obszar upadłości konsumenckiej. W chwili ogłoszenia upadłości dłużnik traci możliwość zarządzania oraz rozporządzania posiadanym majątkiem. Wynika to z tego, że jego majątek tworzy masę upadłościową. Jakie inne uprawnienia posiada upadły? Jakie są jego obowiązki? Masa upadłościowa, czyli majątek upadłego dłużnika Zakres obowiązków upadłego określa art. 57…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania