Oddłużenie upadłego w upadłości bez płatu spłaty wierzycieli

Jest to postępowanie upadłościowe w ramach upadłości konsumenckiej. Wniosek został złożony już po nowelizacji z 2019 roku, która weszła w życie 24 marca 2020 r. Kazus ten jest wart uwagi bowiem dotyczy osoby młodej w wieku 31 lat. Co do zasady bardzo trudno jest uzyskać umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli dla tak młodych dłużników.

ODDŁUŻENIE PRAWIE 800.000,00 ZŁ

Postępowanie było prowadzone w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Co warte zaakcentowania od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do wydania postanowienia w przedmiocie umorzenia zobowiązań minął niespełna rok. W taki oto sposób młoda i pracująca osoba w niespełna cały rok została oddłużona od zobowiązań pieniężnych w kwocie 787.147,69 zł. Sąd wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez wyznaczania rozprawy. We wniosku wskazaliśmy i udowodniliśmy bowiem, iż stan psychiczny dłużnika mu na to nie pozwoli.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Postępowanie upadłościowe zostało przeprowadzone bardzo sprawnie.  Za co należą się wyrazy uznania dla syndyka oraz sądu. Jednak przygotowanie dokumentów i informacji do przygotowania wniosku zajęło pięć miesięcy. Wynikało to z dość skomplikowanej sytuacji dłużnika. Jego niewypłacalność powstała bowiem na skutek splotu wielu wydarzeń, które były pokłosiem tragedii rodzinnej. Konieczne było zatem wykazanie i udowodnienie ciągu zdarzeń, aby wykazać brak winy dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności. Dłużnik dodatkowo był chory i miał trudną sytuację rodzinną dotyczącą jego partnerki oraz dzieci. Wszystko to wymagało odpowiedniego udowodnienia. Jak jednak okazało się na późniejszym etapie trud i staranność włożone w przygotowanie wniosku były opłacalne.

Dłużnik ma jeden dość znaczny problem mniej w swym życiu, co cieszy zarówno jego, jak i nas.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Plan spłaty wierzycieli - oddłużanie upadłego

Plan spłaty wierzycieli Plan spłaty wierzycieli ustala się w ramach czterech wariantów. Różnią się one między sobą okresem, na który je przyjęto. W pierwszym przypadku plan spłaty określa się na rok czasu. Plan spłaty wierzycieli można wyznaczyć również na czas dwóch lat. Inną możliwością jest okres do 36 miesięcy oraz od 36 do 84 miesięcy.…

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości

Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości to dokument, którego opracowaniem zajmuje się syndyk. Po jego sporządzaniu zatwierdza go sędzia – komisarz. Zatwierdzenie odbywa się poprzez wydanie postanowienia. Jego przygotowanie następuje po całkowitej likwidacji masy upadłości. Dokument ten wskazuje jak należy rozdysponować fundusze masy upadłości pomiędzy wierzycieli. Elementy funduszy masy…

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Niedawno temu otrzymaliśmy postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i zatwierdzenia warunków sprzedaży majątku naszej klientki. Dłużniczka posiadając majątek postanowiła ogłosić upadłość w tzw. pre-packu. Niewypłacalny dłużnik, który jest osobą fizyczną, posiadającą majątek może bowiem ogłosić upadłość konsumencką w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Na czym to polega? Czym jest pre-pack w upadłości konsumenckiej i…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania