Restrukturyzacja dużej spółki produkcyjnej

Opis stanu faktycznego

Spółka zgłosiła się do naszej kancelarii na etapie z opóźnieniami w płatnościach sięgającymi ponad roku. Znaczna część zobowiązań spółki to były zobowiązania publicznoprawne (ZUS oraz PFR S.A.). Wierzyciele zaczynali wnosić do sądów pozwy o zapłatę. ZUS dokonał wpisu zastawu skarbowego na ruchomościach spółki oraz hipotek przymusowych na nieruchomościach. Główną przyczyną powstania stanu niewypłacalności spółki były skutki pandemii COVID-19, które uwydatniły błędy w działalności operacyjnej spółki. Spółka handlowała wytwarzanymi produktami z krajami z Azji wschodniej, bazując na frachcie morskim, co znacznie wydłużało dostawy wytworzonych produktów. Skutkiem tego było długie oczekiwanie na wpływ środków za sprzedany towar.

Spółka miała status średniego przedsiębiorcy i generowała przychody powyżej 55 milionów złotych rocznie, posiadając majątek o wartości kilkunastu milionów złotych.

Zobowiązania spółki wynosiły 11.873.330,09 zł.

Liczba wierzycieli spółki wynosiła 81.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

W postępowaniu pełniliśmy funkcję nadzorcy układu. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwoliło na dalsze, niezakłócone przez egzekucje komornicze, prowadzenie działalności operacyjnej. Był to również czas na zidentyfikowanie przyczyn trudnej sytuacji finansowej spółki oraz wprowadzenie koniecznych zmian w jej działalności.

Plan naprawczy spółki i negocjacje z wierzycielami

W działalności spółki konieczne okazało się wprowadzenie zmian z zakresu:

  • restrukturyzacji majątkowej (sprzedaż majątku niewykorzystywanego w działalności operacyjnej),
  • restrukturyzacji zarządzania (dywersyfikacja kanałów dystrybucyjnych, skrócenie łańcuchów dostaw, zwiększenie asortymentu produkcyjnego spółki),
  • zatrudnienia (restrukturyzacja poprzez zmniejszenie kosztów – skorzystania z outsourcingu),
  • restrukturyzacji finansowej (restrukturyzacja zadłużenia spółki),
  • restrukturyzacji działalności operacyjnej (dot. produkcji – poprawa kontroli na liniach produkcyjnych).

Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem

Wierzyciele spółki zostali podzieleni na 6 grup. Głównym założeniem układu było ustanowienie nowych terminów spłat zobowiązań spółki. Za układem wypowiedziało się 98% głosujących wierzytelności. Układem objęci byli zarówno wierzyciele publicznoprawni, banki, oraz wierzyciele handlowi.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Negocjacje z firmą windykacyjną – jak negocjować z wierzycielem?

Negocjacje z firmą windykacyjną mogą okazać się najlepszym rozwiązaniem problemów z wypłacalnością. Ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawsze są odpowiednim wyjście z kłopotliwej sytuacji. Właściwe przeprowadzenie negocjacji pozwala na umorzenie zobowiązań nawet w 80%. Jak skutecznie negocjować z firmą windykacyjną? Dlaczego warto to robić i kiedy negocjacje z firmą windykacyjną mogą dawać dobre…

Plan spłaty wierzycieli - oddłużanie upadłego

Plan spłaty wierzycieli Plan spłaty wierzycieli ustala się w ramach czterech wariantów. Różnią się one między sobą okresem, na który je przyjęto. W pierwszym przypadku plan spłaty określa się na rok czasu. Plan spłaty wierzycieli można wyznaczyć również na czas dwóch lat. Inną możliwością jest okres do 36 miesięcy oraz od 36 do 84 miesięcy.…

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Popularność restrukturyzacji rośnie z roku na rok – pozwala ona bowiem na ochronę majątku przedsiębiorcy przy równoczesnej redukcji zobowiązań i ochronie przed egzekucją komorniczą. W 2020 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze masowo wszczynali postępowanie restrukturyzacyjne. Było to oczywiście związane z trwająca epidemią koronawirusa. Spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, restrukturyzacja firmy jednoosobowej miała najczęściej miejsce. Warto…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania