Pre-pack (przygotowana likwidacja) w upadłości konsumenckiej

PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA = KRÓTSZE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

O tej sprawie pisaliśmy szerzej na naszym blogu w artykule pre-pack w upadłości konsumenckiej zakończony sukcesem. Postępowanie jest obecnie prowadzone w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Sąd działa szybko, podobnie pani syndyk.

Przygotowana likwidacja spowoduje, że w tym konkretnym przypadku postępowanie upadłościowe będzie trwać krócej o około rok. Dłużniczka prowadziła bowiem działalność gospodarczą i była właścicielką dużej liczby ruchomości, które trudno byłoby sprzedać. Dodatkowo dłużniczka była właścicielką trzech nieruchomości, z których dwie były ciężko zbywalne. Po zamknięciu działalności gospodarczej złożyliśmy w imieniu dłużniczki wniosek o ogłoszenie upadłości. Wraz z tym wnioskiem złożyliśmy wniosek inwestora, który zdecydował się kupić cały majątek dłużniczki. Oferentem (a obecnie już właścicielem) były dwie osoby z najbliższej rodziny dłużniczki. Tym sposobem pomimo ogłoszenia upadłości cały majątek dłużniczki pozostał w najbliższej rodzinie.

PRE-PACK JEST OPŁACALNY DLA WSZYSTKICH

Wierzyciele dzięki temu zostaną zaś zaspokojeni w wyższym stopniu i znacznie szybciej niż w sytuacji “zwykłej” upadłości. Rodzina z kolei nabyła majątek dłużniczki po niższej niż rynkowa cenie. Na usta się ciśnie, że mamy tu piękny przykład zasady WIN-WIN, wszyscy bowiem na tym zyskują. Warto na koniec dodać, że krótsze postępowanie upadłościowe to zarazem krótszy czas, w którym syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłej. Pre-pack jak już zostało wyżej wskazane to wyższy poziom zaspokojenia wierzycieli. Stopień zaspokojenia wierzycieli jest zaś brany pod uwagę podczas ustalania planu spłaty wierzycieli. Oczywiście im wyższy stopień zaspokojenia wierzycieli tym lepiej dla dłużniczki.

PLAN SPŁATY WIERZYCIELI

Wkrótce postępowanie upadłościowe zostanie zakończone i sąd przejdzie do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Dzięki rzetelnie przygotowanemu wnioskowi oraz zastosowaniu przygotowanej likwidacji liczymy na krótki plan spłaty wierzycieli. Warto tu wskazać na dużą liczbę wierzycieli dłużniczki oraz fakt, że nie wniosła o upadłość jako przedsiębiorca w ustawowym terminie.

O autorze

O NAS

Nasza kancelaria to zespół prawników wyspecjalizowanych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ochroną praw dłużników zajmujemy się od ponad pięciu lat. W związku z dużym doświadczeniem wiemy jak poruszać się po meandrach upadłości, restrukturyzacji czy negocjacji z wierzycielami. Nadrzędnym celem naszych działań jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania celem pogodzenia rozbieżnych interesów dłużnika i wierzyciela. Do spraw naszych klientów podchodzimy każdorazowo z pełnym zaangażowaniem, gdyż tylko to może zaowocować pomyślnym zakończeniem zleconych spraw. Nasza kancelaria ma biura w Gdańsku i Gdyni. Obsługujemy klientów z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza.  Spotkanie możliwe w jednym z naszych biur bądź za pomocą internetowego komunikatora wideo.

MISJA

Nasi klienci to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poprzez swą działalność pomagamy ludziom uzyskać oddłużenie, pozbyć się problemów i wrócić do normalnego życia. Przedsiębiorców zaś edukujemy, w jaki sposób mogą bezpiecznie prowadzić biznes minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że w skład naszego zespołu wchodzą doradcy biznesowi, podatkowi, finansowi oraz adwokaci.

PLANY

Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy jest ogólnopolską kancelarią wyspecjalizowaną w upadłości i restrukturyzacji. Niniejszy serwis powstał w celu obsługi dłużników ze Słupska i Koszalina zainteresowanych uzyskaniem oddłużenia w upadłości. Strona główna naszej kancelarii skupia się na restrukturyzacji, doradztwie biznesowym oraz upadłości. Dodatkowo rozwijamy forum o restrukturyzacji i upadłości. W ten sposób chcemy zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do profesjonalnej wiedzy o upadłości, restrukturyzacji, negocjacjach z wierzycielami, zagadnieniach podatkowych i prawnych aspektach prowadzenia biznesu.

Polecane artykuły

Likwidacja masy upadłości

Przebieg postępowania upadłościowego składa się z różnych etapów. Jednym z nich jest likwidacja masy upadłości. Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Z tego względu składniki majątku dłużnika tworzą masę upadłości, która ulega likwidacji. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Przebieg postępowania upadłościowego -…

Przebieg postępowania upadłościowego - utrata zarządu

Przebieg postępowania upadłościowego wiąże się z ogłoszeniem upadłości. Samo postępowanie ukierunkowane jest na zaspokojenie wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu. Jeśli zaistnieją ku temu racjonalne przesłanki to w wyniku postępowania upadłościowego przedsiębiorca może zachować własne przedsiębiorstwo. Poprzez likwidację majątku należącego do dłużnik następuje zaspokojenie wierzycieli i równocześnie może dojść do zapewnienia obrotu aktywów w gospodarce.…

Upadłość konsumencka Grudziądz

Upadłość konsumencka Grudziądz. Upadłość jest dla dłużnika sposobem na wyjście z niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości uwalnia dłużnika od uporczywych egzekucji komorniczych czy natarczywej windykacji. Po ostatniej dużej nowelizacji Prawa upadłościowego w zasadzie każdy może ogłosić upadłość konsumencką. Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu postepowań upadłościowych i oddłużaniu osób fizycznych oraz firm. Właściciel kancelarii jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym…

Biuro w Gdańsku

ul. Henryka Sienkiewicza 11/2,
80-227 Gdańsk

Biuro w Gdyni

Al. Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia

Kontakt

Tel: 58 352 13 43
Kom: 792 873 876
Email: [email protected]

Pliki do pobrania